Profilaktyka raka piersi

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
Warsztaty pt. „60 minut, które może zmienić Twoje życie…” otworzyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

W Urzędzie Marszałkowskim rozpoczął się cykl szkoleń w ramach kampanii „Śląskie. Dla Kobiety”.

Program ma na celu poszerzenie świadomości w zakresie profilaktyki oraz pobudzenie motywacji do regularnej profilaktyki.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach kontynuacji 2 kampanii społecznych: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”. Przeznaczono na to 100 000 zł. Oferty na działania z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwu własnemu seniorów i profilaktyce onkologicznej kobiet można składać do 14 czerwca.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
tagi: