Protest w rybnickim szpitalu: podpisano porozumienie

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Średnio 400 zł brutto podwyżki od listopada otrzymają pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Od czwartku 25 października br. pacjenci w szpitalu będą przyjmowani w normalnym trybie. Akcja protestacyjna zostaje zawieszona. Wczoraj po długich negocjacjach między stroną związkową a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego osiągnięto porozumienie płacowe.

Od 1 listopada br. średnia podwyżka będzie wynosić ok. 400 zł brutto na etat. Otrzyma ją ok. 1,1 tys. pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o prace pracę za wyjątkiem kadry kierowniczej. Teraz strona społeczna ma przygotować projekt podziału tych pieniędzy zależnie od zajmowanego stanowiska.

To nie koniec negocjacji. Szpital i związki zawodowe zamierzają bowiem wrócić do dalszych rozmów w pierwszym kwartale 2019 roku.

„Uważam, że postulaty strony społecznej są słuszne. Szpital w Rybniku stracił na wprowadzeniu ustawy o sieci szpitali. Mam nadzieję, że NFZ, jako płatnik, będzie się poczuwał do dołożenia pieniędzy” – powiedział wicemarszałek Michał Gramatyka po zakończeniu negocjacji. Poinformował także, że podwyżki zwiększą w tym roku stratę szpitala z 10 do ponad 11,1 mln zł. Pieniądze na pokrycie tych strat będą musiały zostać zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na następny rok.

Zdaniem prowadzącego obrady WRDS marszałka Wojciecha Saługi problemem jest ustawa sieciowa. „Wskazywałem, że tyka bomba zegarowa. Taka sytuacja zaczyna być teraz widoczna i może rozejść się po całym kraju. W systemie ewidentnie brakuje środków, a koszty podwyżek zostały częściowo przerzucone na podmioty lecznicze” – powiedział podczas posiedzenia.

Spór zbiorowy w Rybniku rozpoczął się w maju br. Protestujący żądali 1,2 tys. zł podwyżki oraz spełnienia postulatów pozapłacowych. 18 października personel rozpoczął akcję strajkową. Szpital pracował w trybie ostrego dyżuru. Wtedy też doszło do podpisania porozumienia spełniającego postulaty pozapłacowe załogi, by otworzyć pole do zakończonych porozumieniem zasadniczych negocjacji płacowych podczas posiedzenia WRDS.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS