Przyszłość wykuwa się na Śląsku

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ponad 5 mld euro ma trafić do regionu, w tym 2,2 mld euro w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o czym poinformował wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, który przebywał w Katowicach.

Frans Timmermans wziął udział w dyskusji, odbywającej się w formule okrągłego stołu i dotyczącej przyszłości regionów górniczych. Gospodarzem wydarzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów był marszałek Jakub Chełstowski. Obecni byli także pozostali członkowie Zarządu Województwa: Anna Jedynak, Łukasz Czopik, Krzysztof Klimosz oraz przewodniczący Sejmiku, Marek Gzik.
„Cieszę się, że Komisja Europejska wybrała właśnie Śląsk na miejsce tego spotkania, a wiceprzewodniczący Frans Timmermans spotkał się z nami, tu w regionie. To historyczna wizyta w niezwykle ważnym momencie dla rozwoju miast i regionów. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to bardzo dobre narzędzie, by przyspieszyć proces transformacji, a województwo śląskie będzie jego największym beneficjentem. Taki mechanizm został wprowadzony po raz pierwszy i co istotne będzie zarządzany z poziomu regionalnego. Transformacja musi przyspieszyć, czas uniezależnić się od paliw kopalnych i ten proces nabiera dziś nowego wymiaru, także dzięki tej wizycie. Śląsk nie boi się zmian, to dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna szansa i chcemy ją wspólnie wykorzystać” - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

„To szczególny i ważny dzień dla nas wszystkich. Komisja Europejska uzgodniła plany związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji dla Polski. 3,85 mld euro trafi do pięciu regionów górniczych na wsparcie procesu transformacji w kierunku nowych technologii i innowacji. Województwo śląskie ma wszelkie atuty, żeby odnieść sukces, jesteście w centrum tych procesów. Nie ma przyszłości opartej na węglu i jeśli ludzie to zrozumieją, a już się tak dzieje, bo to właśnie w Polsce jest największe zainteresowanie pompami ciepła, panelami fotowoltaicznymi, to będzie miało to charakter globalny. Te plany są teraz w rękach lokalnych i regionalnych samorządów, to z tego poziomu będą zarządzane i to pozwoli nam zadbać o konkretne problemy lokalnych społeczności” – mówił wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, Frans Timmermans.

W trakcie dyskusji z przedstawicielami samorządów, włodarzami miast i regionów, rozmawiano o wyzwaniach i możliwościach związanych z procesem transformacji. Ten proces trwa w regionie od trzydziestu lat. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, ważne, by nie powielać błędów sprzed lat i uwzględnić w nim postulaty strony społecznej.

Pomysł Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zrodził się właśnie na Śląsku, a jednym z jego inicjatorów był Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

„Jestem przekonany, że da się przekształcić ten region, ale potrzebne są na to środki i przekonanie ludzi, że ten proces jest możliwy i przynosi więcej korzyści niż zagrożeń. Zdajemy sobie sprawę ze skali wyzwań. Województwo śląskie to największy region górniczy w Europie i trzeba zrobić wszystko, by ludzie czuli odpowiedzialność za to wszystko, co chcemy zmienić, by mieli poczucie własności tych projektów. Przyjazd wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej na Śląsk, do regionu, który ma przed sobą najwięcej wyzwań związanych z transformacją energetyczną świadczy o tym, że Unia Europejska dba o ludzi. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powstał właśnie po to, by ludzie w regionach, w których będzie trzeba odejść od węgla, mieli poczucie, że ktoś o nich myśli i nie zostawi ich samych sobie” - tłumaczył Jerzy Buzek.

Przedstawiciele samorządów podkreślali w trakcie spotkania jak wiele zmieniło się w regionie w perspektywie ostatnich lat z udziałem środków unijnych. Niezbędne jest zaangażowanie mieszkańców w cały proces, transformacja nie powinna nikogo wykluczać. Wśród największych wyzwań wymieniano m.in. wsparcie dla energetyki odnawialnej, termomodernizację, rewitalizację terenów poprzemysłowych, ale także kwestie związane z edukacją, szkoleniami i przebranżowieniem osób pracujących w branży górniczej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy