Rada o przyszłości parku

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego III kadencji

W posiedzeniu uczestniczyli: marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, prezes zarządu Parku Śląskiego Paweł Bilangowski. oraz członkowie WRS: Elżbieta Mądry (Stowarzyszenie Nasz Park) Dariusz Olejniczak (Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego), Anna Peterko (Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP), Marek Wolski (Rada Jednostki Pomocniczej dzielnicy Katowice – Dąb) Grzegorz Krzak (radny miasta Chorzowa), Agnieszka Wizner ( prezes zarządu Fundacji Park Śląski).

– Za nami trzy i pół roku wspólnej pracy, bardzo potrzebnej i owocnej, bo państwo realnie przyczyniacie się do tego, jak wyglądał będzie Park Śląski w niedalekiej przyszłości. Wszystkim członkom Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego życzę dalszej wytrwałości i sukcesów. Przed nami bardzo ważne tygodnie, bowiem już w czerwcu otwarte zostanie Planetarium Śląskie, jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie parku w aktualnej kadencji zarządu województwa. Planetarium stanie się bez wątpienia na powrót jedną z wizytówek województwa. Sama inwestycja realizowana jest za ponad 150 mln zł i jest jedną z największych w historii parku – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat przyjętych rozwiązań tymczasowej i docelowej organizacji parkingu i transportu do planetarium po zakończeniu jego modernizacji. Sporo miejsca poświęcono kwestiom nadania, przez Radę Miasta w Chorzowie, Parkowi Śląskiemu statusu – Parku Kulturowego. Rozmawiano także o bieżącym stanie zaawansowania przygotowania projektu „Bioróżnorodność Parku Śląskiego”.

Działająca od 2019 roku Wojewódzka Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa. Członków (co najmniej 5) Rady powołuje i odwołuje marszałek. Kadencja trwa rok. Do zakresu działalności Rady należy m.in. rozpoznawanie potrzeb i doradzanie w zakresie działań rozwojowych parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na jego obszarze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS