Raport Programu Ochrony Środowiska

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013 – 2014 oraz 2015 – 2016

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2069) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 2760/232/V/2017 z dnia 19.12.2017 r. przyjął i przedstawił Sejmikowi Województwa Śląskiego „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013 – 2014 oraz 2015 – 2016”.

Załączniki
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego [PDF 7,4MB]