Regionalne Seminarium Informacyjne EWT

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Coroczne wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla partnerów z naszego regionu. Województwo śląskie uczestniczy w dwóch programach transgranicznych: Interreg V-A Republika Czeska – Polska i Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, dwóch transnarodowych: Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz w programie międzyregionalnym Interreg Europa.

W trakcie konferencji Monika Strojecka-Gevorgyan, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła stan wdrażania Programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa. Karolina Rzepecka ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja oraz Bożena Drobek-Stelmach ze Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przedstawiły stan wdrażania Programów oraz informacje na temat ich przyszłości.

Imprezie towarzyszyła wystawa przedstawiająca projekty realizowane przez śląskich beneficjentów w ramach programów Interreg.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS