Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne już posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, poprzedzone spotkaniem Prezydium WRDS

Obrady plenarne poświęcone były problematyce regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Debatowano m.in. nad kwestią nowelizacji ustawy o odpadach w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym, a także możliwością wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe spod obowiązku wprowadzania wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów, regulowanego ustawą o odpadach. Poruszono także zagadnienie systemu zabezpieczenia roszczeń, przy uwzględnieniu rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacjach – realizacja delegacji ustawowej wskazanej w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wskutek przeprowadzonej dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego postanowiła podjąć prace na opracowaniem stanowiska WRDS odnoszącego się do omawianych kwestii.

Podczas obrad przedstawiono również informacje o realizacji Programu dla Śląska oraz pracach Komitetu Sterującego Programu dla Śląska.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Mirosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS