Rekordowe środki unijne dla Polski

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Nowe środki z UE dla województwa śląskiego w zasięgu ręki. Do Polski trafi rekordowe 770 mld zł. Fundusze przyczynią się do dalszego rozwoju regionu – mówili zgodnie marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 r., Polska może otrzymać największe w historii Unii Europejskiej środki finansowe - ok. 770 mld zł. Z pieniędzy tych będzie mogło skorzystać także Województwo Śląskie. Środki chcemy przeznaczyć na dalszy zrównoważony rozwój całego regionu m.in. na zieloną i cyfrową transformację regionu, w tym innowacje, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną, zrównoważony transport, a także wsparcie edukacji, rynku pracy czy szeroko rozumianych usług społecznych – podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Dzięki unijnym pieniądzom w naszym regionie udało się do tej pory zrealizować m.in. na budowę wielu istotnych dla regionu odcinków tras drogowych, jak np. trasy N-S łączącej DTŚ z autostradą A4, stworzenie węzłów przesiadkowych w wielu miastach – m.in. w Katowicach, Pszczynie i Wiśle, czy projektów wspierających rozwój edukacji ekologicznej wśród młodzieży i dorosłych, czego najlepszym przykładem jest powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach.

O tym, czy 770 mld zł trafi do Polski – w tym do naszego regionu – zdecyduje polski parlament. Do tej pory na przestrzeni lat uchwalanie ustaw dotyczących zasobów własnych odbywało się zawsze niemal jednomyślnie. Kwestie unijnych pieniędzy dla Polski były wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Miejmy nadzieję, że będzie tak i tym razem. T

o bardzo ważne, bo dzięki środkom możemy inwestować m.in. w rozwój rolnictwa infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie i nowe miejsca pracy. Co to oznacza w praktyce? Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, więcej miejsc w żłobkach, działania na rzecz czystego powietrza, dopłaty bezpośrednie dla rolników czy rozwój sektora przetwórczego.

Korzyści dla obywateli – zobacz, co już udało się zrobić dla naszego regionu.

Środki z UE są impulsem rozwojowym dla wszystkich regionów w Polsce. W perspektywie 2014-2020 do województwa śląskiego trafiło prawie 3,5 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Była to największa alokacja na RPO w Polsce. Również w nowej perspektywie województwo śląskie będzie zarządzało największą pulą regionalną. W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-27 dla województwa śląskiego planowana jest kwota ok 4,5 mld euro z 3 funduszy (EFRR, EFS, FST).

Korzyści ze środków europejskich są bardzo realne. Pieniądze przeznaczamy na budowę dróg i autostrad, modernizację kolei, rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, dopłaty bezpośrednie dla rolników, wsparcie dla parków technologicznych i laboratoriów naukowych, rozwój infrastruktury społecznej, służby zdrowia, szkół, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

Dzięki środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne inwestycje i projekty. Wśród nich są:

 • Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego gmachu dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej, który poza swoją pierwotną funkcją służy mieszkańcom i podróżnym również jako wypożyczalnia książek;
 • Żabie Doły – uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Bytomiu celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz pełnienia funkcji edukacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców i przyjezdnych;
 • Zakup 22 autobusów elektrycznych wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, a także budowa centralnej i rozproszonych stacji ładowania na terenie miasta Jaworzno.

Natomiast w kolejnych latach planowana jest realizacja takich działań jak m.in.:

 • pakiet projektów na rzecz wzmocnienia potencjału śląskich parków technologicznych w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, służący agregacji i wsparciu firm o wysokim potencjale technologicznym,
 • kompleksowe działania w Parku Śląskim pod wspólną nazwą „EkoPark-Zielona Perła Śląska”, obejmujące m.in. ścieżki dydaktyczne i centrum edukacji ekologicznej, rewitalizację przestrzeni i obiektów, inwestycje w ścieżki rowerowe, czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • przedsięwzięcie „Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach”, na rzecz utworzenia Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach postindustrialnych (wyłączonej z produkcji kopalni „Wieczorek” w Katowicach) w ramach którego powstanie m.in. kompleks biurowo-edukacyjno-technologiczny i tereny rekreacyjne.

770 mld zł dla Polski w ramach środków z UE.

W ramach unijnego budżetu nasz kraj może liczyć na bezzwrotne środki z Wieloletnich Ram Finansowych (klasyczny budżet UE), ale także z pieniędzy przeznaczonych na Fundusz Odbudowy. 

W oparciu o ten fundusz rząd opracowuje Krajowy Plan Odbudowy. Ma on wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki zostaną przeznaczone na najważniejsze obszary, takie jak: zdrowie, energia i środowisko, rolnictwo, gospodarka i przedsiębiorcy, cyfryzacja, infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo czy spójność terytorialna.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS