Rocznica Porozumień Jastrzębskich

 Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Premier RP Mateusz Morawiecki, marszałek województwa Jakub Chełstowski, szefowie krajowych i regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”, grono parlamentarzystów i samorządowców uczestniczyli w obchodach 42. rocznicy podpisania Porozumień Jastrzębskich

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem symbolizującym porozumienia na placu im. Tadeusza Jedynaka przed kopalnią „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

- Podpisane 3 września 1980 r. Porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień zawartych kilka dni wcześniej między władzą a strajkującymi robotnikami w Szczecinie i Gdańsku. Zdaniem wielu historyków masowe strajki na Śląsku wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych na Wybrzeżu. Porozumienie zagwarantowało wszystkim górnikom deputat węglowy i dodatek za rozłąkę z rodziną dla mieszkających poza domem. Świadczenia rodzinne miały być od tej pory jednolite w całej Polsce, co oznaczało ich podwyżkę do poziomu obowiązującego w ówczesnych służbach mundurowych. Wydarzenia sprzed 42 lat miały ogromne znaczenie polityczne. To porozumienie i rozpoczęty strajk było szokiem dla komunistów. Komunistyczna władza była przekonana, że Śląsk nie przystąpi do strajku. Dziś składamy hołd bohaterom tamtych lat, którzy udowodnili, że potrafią skutecznie przeciwstawić się reżimowi. Możemy być dumni z ich postaw, jako spadkobiercy dzieła „Solidarności”, zwycięskiej walki robotników sierpnia i września ’80 – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Pierwsze, szybko wygaszone strajki na Śląsku wybuchły już na początku sierpnia 1980 r., m.in. w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Erg w Bieruniu i tarnogórskim Fazosie. W nocy z 27 na 28 sierpnia rozpoczął się protest w Jastrzębiu. Do strajku solidarnościowego z protestującymi załogami Gdańska i Szczecina przystąpiły dwie największe kopalnie – „Manifest Lipcowy” (obecnie „Zofiówka”) i „Borynia”. 29 sierpnia do kopalni przyjechała delegacja rządowa z ministrem górnictwa Włodzimierzem Lejczakiem jako przewodniczącym, której górnicy przedstawili swe postulaty. Okazało się jednak, że manipulacje i brak pełnomocnictw ministra spowodowały eskalacje protestów. Obie kopalnie powołały Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Jarosław Sienkiewicz z kopalni „Borynia”. Tego samego dnia zastrajkowało dalszych siedem kopalń. Po rozpoczęciu rozmów z MKS-em władze komunistyczne równocześnie próbowały oderwać od niego komitety strajkowe z poszczególnych kopalń. Zakłady i miasto zasypywano ulotkami mającymi załamać psychicznie nie tylko górników, ale i ich rodziny. Miało to jednak odwrotny skutek: wkrótce w regionie strajkowało już 28 kopalń i 28 innych zakładów.  Strajk w Jastrzębiu był kontynuowany mimo zakończenia strajków w Szczecinie i Gdańsku. Władze 1 września wysłały do Jastrzębia nową komisję, tym razem pod przewodnictwem ministra przemysłu ciężkiego Aleksandra Kopcia. 2 września rozpoczęła się kolejna tura negocjacji. Dokument kończący strajk podpisano 3 września 1980 r. o godz. 5.45. Do 21 postulatów gdańskich górnicy dodali własne, a podpisane porozumienie objęło 29 punktów. Ustalono m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. oraz przyjęto zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne. Zniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało im wolne niedziele. Ustalono też, że postulatem obniżenia wieku emerytalnego górników, aby m.in. mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, zajmie się Sejm PRL. Spora część przyjętych postulatów dotyczyła spraw socjalnych górników, ale miały one później znaczenie dla pracowników w całej Polsce. Częstą wśród górników pylicę płuc zaliczono do chorób zawodowych, a jednocześnie uzależniono zaliczanie innych chorób do tej kategorii od opinii związków zawodowych, z czego korzystały potem również inne branże. Porozumienie zagwarantowało wszystkim górnikom deputat węglowy i dodatek za rozłąkę z rodziną dla mieszkających poza domem. Świadczenia rodzinne miały być od tej pory jednolite w całej Polsce, co oznaczało ich podwyżkę do poziomu obowiązującego w wojsku i milicji. Władza zobowiązała się, że od 1981 r. ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju. Przyjęto też postulat sprzedaży mięsa i jego przetworów jedynie w ogólnej sieci handlowej (zamiast także w tzw. sklepach komercyjnych, po wyższych cenach) oraz likwidację talonów na atrakcyjne towary przemysłowe. Jeden z punktów porozumienia wskazywał na konieczność racjonalnej gospodarki złożami węgla, uznanego za dobro ogólnonarodowe. Górnicy wywalczyli ponadto przestrzeganie zakazu zatrudnienia pracowników do pracy na rzecz dyrekcji kopalń, obietnicę ograniczenia zatrudnienia w administracji oraz możliwość wnioskowania przez związki zawodowe o zmiany kadrowe w zakładach pracy. W postanowieniach końcowych porozumienia uzgodniono powołanie komisji mieszanej, której zadaniem było czuwanie nad realizacją ustaleń. Taki mechanizm miał sprawić, aby kwestie sporne i różnice w interpretacji zapisów rozstrzygali ci, którzy tworzyli porozumienie. Strajkujący otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie będą karani za protest.

Dalsza uroczystości związanych 42. rocznicą Porozumień Jastrzębskich odbywają w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów. Stało się tak z uwagi na tragedie, do których wiosną br. doszło w jastrzębskich kopalniach. Przed kopalnią „Zofiówka” uczczono ich pamięć minutą ciszy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Rocznica Porozumień Jastrzębskich. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy