Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały finansowe wsparcie

 fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak
To już druga edycja programu dofinansowania ROD-ów z terenu Województwa Śląskiego

Tym razem w puli jest 1,5 mln zł. Na początek podzielono kwotę ponad 628 tysięcy złotych, które trafiły do 17 podmiotów. Symboliczne czeki przedstawiciele ogródków działkowych odebrali dziś w Sali Sejmu Śląskiego.

- Gratuluję wszystkim Rodzinnym Ogrodom Działkowym, które uzyskały dofinansowanie ze środków samorządu województwa, w sumie prawie 630 tysięcy złotych – mówi Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

- Ogrody działkowe od ponad 120 lat są miejscem pracy, rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. O ich sile i znaczeniu świadczy fakt, że działkowcy rekrutują się spośród wszystkich grupy społecznych i zawodowych, ludzi w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Swoje miejsce znajdują tu zarówno osoby z kilkudziesięcioletnim stażem jak i młode, które chcą kontynuować tradycje rodziców i tworzyć warunki do zdrowego wypoczynku dla swoich dzieci. Cieszę się, że dzięki pozyskanym funduszom Wasze ogrody wypięknieją. Zapraszam także działkowców do udziału w kolejnym naborze, który potrwa do końca maja i w którym do rozdysponowania pozostaje 900 tysięcy złotych – dodaje marszałek województwa.

Symboliczne czeki działkowcom wręczali: członek zarządu województwa Beata Białowąs oraz radni Sejmiku, Rafał Kandziora (przewodniczący komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich) oraz Bartłomiej Kowalski.

- W pierwszej edycji do podziału była kwota blisko miliona złotych. W drugiej, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, pula została zwiększona do 1,5 mln zł. Drugi nabór potrwa do 31 maja – przypomina Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Środki finansowe przeznaczane na ten cel są funduszami pochodzącymi z budżetu województwa, które pozyskiwane są z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m.in. budowy i modernizacji alej ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.


W sprawie naboru należy kontaktować się z Departamentem Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Bernyś Anna
Kierownik referatu
telefon: +48 (32) 77 44 801

Graczyk Agnieszka
telefon: +48 (32) 77 44 801

Nastalska Anita
Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej
telefon: +48 (33) 48 53 294 

Sobol Małgorzata
Biuro Zamiejscowe w Częstochowie
telefon: +48 (34) 39 01 252

Nycz Barbara
Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej
telefon: +48 (33) 48 53 290

Wnioski można składać osobiście w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub nadsyłać pocztą na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak fot. Tomasz Żak

Załączniki
Lista rankingowa - Rodzinne Ogrody Działkowe [PDF 606,1kB]

Filmy