Rozpoczęła prace Rada Naukowa Programu Edukacji Regionalnej

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się dzisiaj posiedzenie Rady Naukowej Programu Edukacji Regionalnej. Podsumowano pierwszą edycję podyplomowych studiów wiedzy o regionie.

„Od lat marzyliśmy o spójnym programie edukacji regionalnej będąc przekonanym, że jest on potrzebny i ważny, zwłaszcza dla ludzi młodych. Dzięki niemu będą oni mieć szansę lepszego poznania miejsca, z którego pochodzą. Chcemy, aby młodzi byli dumni ze swoich korzeni i mieli motywację, aby tu pozostać. Myślenie o regionie jest ogromną wartością i walorem naszego województwa. Naszym celem było stworzenie programu systemowego i opartego na fachowej wiedzy ludzi związanych z oświatą, stąd pomysł na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie” - zaznaczył Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie delegatom jednostek samorządu terytorialnego umów dotyczących dofinansowania udziału nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie. Umowa została przygotowana przez Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego i była efektem realizacji zapisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie. Dzięki temu 52 nauczycieli z naszego regionu otrzyma dofinansowanie do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.

Studia podyplomowe to wspólna inicjatywa Zarządu Województwa i Uniwersytetu Śląskiego. Do współpracy finansowej zaproszono gminy. Przy kosztach kształcenia wynoszących 4 tys. zł dla nauczyciela 1,3 tys. to dopłata z budżetu województwa, pozostałą część wnosiła gmina oraz sam słuchacz. Dwusemestralne

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie zawierają interdyscyplinarne elementy dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody. Absolwenci nabywają kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach i instytucjach kultury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Filmy
tagi: