Rozwój w oparciu o fundusze europejskie

 Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Podpisano porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze subregionów południowego, północnego i zachodniego województwa śląskiego w nowej perspektywie unijnej 2021-2027

Porozumienie z przedstawicielami subregionów podpisali: wicemarszałek Anna Jedynak, wicemarszałek Łukasz Czopik i członkowie Zarządu Województwa, Krzysztof Klimosz i Grzegorz Boski. Obecny był także radny Sejmiku, Grzegorz Wolnik. Subregion północny reprezentowali Krzysztof Matyjaszczyk i Andrzej Płonka z Zarządu Związku Subregionu Północnego, Jarosław Klimaszewski i Gabriela Staszkiewicz ze Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz Piotr Kuczera i Mieczysław Kieca z Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

„Subregiony udowodniły, że doskonale radzą sobie z zarządzaniem funduszami i pracujemy nad tym, żeby te środki szybko trafiły do samorządów, byśmy mogli skutecznie zrealizować kolejne przedsięwzięcia. Potrafimy to robić, a przed nami najwyższa w historii pula środków w ramach nowej perspektywy unijnej i wierzę, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia w województwie śląskim” – mówiła wicemarszałek Anna Jedynak.

Alokacja przewidziana na realizację projektów dla tych subregionów wynosi:

 • w subregionie południowym – 156,7 mln euro,
 • w subregionie północnym – 154,2 mln euro,
 • w subregionie zachodnim – 165,7 mln euro.

Dokument ma na celu sformalizowanie współpracy w ramach realizacji zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby oraz problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych. Kluczowym działaniem jest stworzenie sprzyjających warunków do wdrażania strategii rozwoju subregionów oraz współpraca dla głównych zadań mających wpływ na zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to jeden z instrumentów wsparcia rozwoju województwa poprzez inwestycje terytorialne, to też forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, mogą realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych przedsięwzięć. W województwie śląskim mamy cztery subregiony, które stanowią partnerstwa miast regionalnych i otaczających je gmin – subregion Centralny, Północny, Południowy i Zachodni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia dot. realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS