Rusza kampania „Śląskie. Odzyskana energia”

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Najnowsza inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego remedium na niedostateczną gospodarkę odpadami

Klimatolodzy ostrzegają przed skutkami podniesienia poziomu mórz o 1,5-2 cm już w 2030 r. i związanymi z tym konsekwencjami dla środowiska. Przed Polską jest szereg wymogów Komisji Europejskiej do spełnienia w tym względzie. Przypomnijmy: wskaźnik recyklingu w naszym województwie kształtuje się na poziomie ok. 31 proc. natomiast w 2020 r. ma wynieść 50 proc.

Dane dotyczące gospodarki odpadami są niepokojące. Tylko w województwie śląskim każdy mieszkaniec rocznie wytwarza aż 350 kg odpadów, co równa się np. 8700 butelkom plastikowym. To daje w naszym województwie 1,7 mln ton odpadów rocznie. W skali całego kraju – to 12 mln ton odpadów. Wyliczono też, że czteroosobowa rodzina w Polsce miesięcznie wyrzuca jedzenie za 200 zł.

„Gospodarka odpadami jest dla nas priorytetem – przekonuje Hanna Pompa-Obońska, p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. – By była efektywna, musi być w pierwszej kolejności racjonalna. Chcemy zachęcić do tego i śląskie gminy, i mieszkających tam ludzi. W ten sposób, z budżetu samorządu wojewódzkiego, powstała kampania edukacyjno-informacyjna Śląskie. Odzyskana energia” – dodaje.

„Dzisiaj lubimy kupować i gromadzić, przy czym nabyte towary użytkowane są coraz krócej. Trafiają na śmietnik, bo traktujemy je jako śmieci, a nie surowiec. My chcemy zachęcać mieszkańców województwa śląskiego do idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W niej po produkcji, dystrybucji i konsumpcji następuje recykling i surowiec” – mówi Patryk Swoboda, prezes zarządu Planenergia Sp. z o.o. – podmiotu wybranego do realizacji kampanii „Śląskie. Odzyskana energia”.

Kampania opiera się na zasadzie 3xR, czyli reduce (ogranicz), reuse (użyj ponownie) i recycle (odzyskaj). W ramach akcji rozdawane będą stosowne broszury dla pracowników gmin, foldery dla mieszkańców, plakaty, zawieszki, animacje i przygotowane m.in. pod social media infografiki.

Inicjatywa nabierze tempa już jutro, kiedy rozpocznie się cykl spotkań z przedstawicielami gmin województwa śląskiego, które mają realizować kampanię na swoim terenie – odpowiednio wyposażone przez inicjatora kampanii. W ramach akcji przygotowano również scenariusze lekcji szkolnych wraz z prezentacjami medialnymi. W celu dodatkowego zaktywizowania gmin ruszyć ma też specjalny konkurs, który przede wszystkim będzie promował punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Załączniki
Zawieszki na pojemniki na odpady [PDF 267,8kB]
Zawieszki na pojemniki na odpady [PDF 263,9kB]
Broszura informacyjno-edukacyjna dla paracowników merytorycznych gmin [PDF 2,6MB]
Folder informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców [PDF 2,4MB]
Plakat promujący kampanię [PDF 3,7MB]
Plakat promujący kampanię [PDF 3,6MB]
Plakat promujący kampanię [PDF 3,2MB]

Filmytagi: