Rusza konkurs dla firm związanych z turystyką i gastronomią

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Od 30 kwietnia do 18 maja 2021 przedsiębiorcy z regionu mogą składać wnioski w konkursie „Inwestycje w MŚP”

Podniesienie konkurencyjności poprzez inwestycje pozwalające utrzymać i rozwinąć działalność, dotacje na przedsięwzięcia przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług to główne zadania do wdrożenia w ramach naboru włączonego do Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

Od 30 kwietnia do 18 maja przedsiębiorcy z regionu mogą składać wnioski w przeznaczonym dla branży turystycznej konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego alokacja wynosi 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna 50 tys. zł, natomiast zakres pomocy sięga 85% kosztów kwalifikowalnych.

- W styczniu tego roku, w obliczu trwającego kryzysu związanego z pandemią SARS – CoV – 2, Zarząd Województwa, dostrzegając słuszność podejmowania dalszych działań mających na celu wsparcie branży turystycznej w Województwie Śląskim, z poparciem Sejmiku Województwa, zdecydował o kontynuowaniu realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki, poszerzając jego ofertę o kolejne 2 filary. Filar VI – wsparcie dla gmin z obszaru turystyki oraz Filar VII – wsparcie MŚP z branży turystycznej. Uruchamiamy kolejne narzędzia pomocy, które przede wszystkim mają na celu dofinansowanie inwestycji, poprawę jakości usług także poprzez podwyższenie standardów sanitarnych i higienicznych – wyjaśnia Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

- Rok temu, kiedy na całym świecie nastąpił paraliż związany z pandemią, nasze województwo jako pierwsze podjęło działania wspierające sektor przedsiębiorstw w tym trudnym i bardzo niepewnym czasie. Opracowaliśmy pakiet pomocowy, obejmujący m.in. dotacje na inwestycje oraz utrzymanie miejsc pracy. Śląskie to region, w którym turystyka odgrywa szczególną rolę, a firmy działające w tej branży przeżywają prawdziwą zapaść, dlatego też został opracowany nowy program dedykowany temu sektorowi. VII Filar Śląskiego Pakietu dla Turystyki to możliwość doinwestowania, przeprowadzenia prac modernizacyjnych czy dostosowania oferty do wymogów sanitarnych – podkreśla Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża.

Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności, podniesienia atrakcyjności oferowanych usług oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych podwyższających standardy bazy noclegowej czy gastronomicznej.

- Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń. Postawiliśmy na sektor turystyczny, gastronomię i tzw. przemysł czasu wolnego, opracowując katalog z kodami PKD obejmujący działalność związaną z prowadzeniem bazy noclegowej (hotele, pola kempingowe), bazy gastronomicznej (także tzw. ruchome placówki gastronomiczne), wyciągi narciarskie, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność dotyczącą organizacji wypoczynku – agencje turystyczne, przewodnicy oraz tzw. turystykę biznesową bardzo prężnie rozwijająca się w naszym regionie, związaną z obsługą imprez targowych, kongresów. Warto podkreślić, że opracowanie zasad konkursu oraz wyznaczenie branż podlegających wsparciu było poprzedzone szeroką analizą sektora turystycznego – informuje Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które po raz kolejny realizuje konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu zdrowia publicznego.

Weryfikacji podlegał również katalog kosztów kwalifikowalnych, który poza standardowymi inwestycjami dotyczącymi zakupu urządzeń czy prac budowlanych, przewiduje także zupełnie nowe możliwości np. nabycie specjalistycznych środków transportu uzupełniających ofertę branży turystycznej. Przedsiębiorcy mogą zatem zakupić hulajnogi i rowery (także z napędem elektrycznym), kajaki, rowery wodne, łodzie żaglowe, bryczki, sanie a nawet balony, paralotnie czy szybowce. Bonusem w naborze jest także możliwość promocji nowych usług, na którą firmy mogą przeznaczyć 30 tys. złotych.

W ramach konkursu wnioski mogą składać wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, których kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej jest zgodny z katalogiem wskazanym w dokumentacji (na dzień 31.12.2020 r.). Dodatkowym kryterium dostępu będzie spadek przychodów o m.in. 50 % w 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem oraz realizować i utrzymać projekt, na terenie województwa śląskiego.

- Kończąca się perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oznacza niewielkie środki do dyspozycji, które obecnie pochodzą głównie z oszczędności na różnych działaniach w ramach RPO WSL. Tym bardziej cieszy, że dzięki staraniom Zarządu Województwa udało się uruchomić wsparcie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej na poziomie 76 mln złotych – podsumowuje Krzysztof Spyra.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje dotyczące naboru