Ruszają konsultacje projektu Regionalnej Polityki Miejskiej

 fot. www.pexels.com fot. www.pexels.com
Uwagi można składać do 3 grudnia 2021

Do udziału w konsultacjach projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zaproszone są zainteresowane samorządy, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz osoby fizyczne.

Opracowanie dokumentu ma na celu określenie diagnozy obszarów miejskich województwa śląskiego oraz wypracowanie modelu wsparcia zarządzania tego rodzaju obszarami w regionie.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 353, fax: +48 (32) 20 78 181
e-mail:politykamiejska@slaskie.pl

z dopiskiem „konsultacje Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego”

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwagi można przekazywać do 3 grudnia 2021 r.

Linki do stron zewnętrznych
Regionalna Polityka Miejska - konsultacje spoleczne