Ruszyły szkolenia dla gmin i straży gminnych

 Foto: BP Joanna Wójcik Foto: BP Joanna Wójcik
Rozpoczął się cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników gmin oraz straży miejskich i gminnych województwa śląskiego dotyczących kontroli indywidualnych palenisk

W dniach od 19 do 30 listopada 2018 r. Główny Instytut Górnictwa wraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przeprowadza szkolenia dla 300 osób w dziesięciu terminach do wyboru. Szkolenia odbywają się w siedzibie GIG w Katowicach.

Warsztaty te mają pomóc gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji poprzez wzmocnienie kompetencji wykonywania kontroli indywidualnych palenisk. Ich celem jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistyczna, która poza zajęciami teoretycznymi przewidziała warsztaty praktyczne, a każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Za sprawą szkoleń Województwo Śląskie realizuje politykę antysmogową, a ich wykonanie stało się możliwe dzięki udziałowi w projekcie zintegrowanym LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, z którego to środków programu szkolenie jest finansowane.

„Województwo Śląskie nie tylko realizuje własne kompetencje w zakresie polityki antysmogowej, ale też stara się maksymalnie wspierać działania samorządów lokalnych w realizacji zadań z tym związanych. Dlatego właśnie przygotowaliśmy, dzięki udziałowi w Projekcie LIFE z Małopolską, już drugi cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych gmin oraz dla strażników miejskich podnoszących kompetencje kontroli indywidualnych palenisk” – zaznacza Blanka Romanowska, kierownik referatu ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Elementami szkolenia są także podstawy prawne wykonywanych kontroli, przegląd certyfikatów paliw węglowych oraz przedstawienie wymaganych przy sprzedaży paliw węglowych dokumentów potwierdzających parametry.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Joanna Wójcik Foto: BP Joanna Wójcik Foto: BP Joanna Wójcik Foto: BP Witold Trółka
tagi: