Rządowe programy społeczne

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja regionalna podsumowująca realizację rządowych programów społecznych w województwie śląskim

W konferencji udział wziął m.in. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Konferencję poprzedził briefing prasowy, podczas którego Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, iż ponad 3 mld zł trafiło do rodzin w województwie śląskim w ramach programu „Rodzina 500+”. Zaznaczył także, że od marca br. nastąpi waloryzacja kwotowo-procentowa rent i emerytur.

Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów Stanisław Szwed wręczy samorządom z regionu promesy w ramach nowej edycji programu „Maluch+”.  Przedstawiono także korzyści płynące z programów rządowych skierowanych w województwie śląskim m.in. do seniorów, rodzin oraz dzieci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS