Samorząd dobrej współpracy

Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Ostatnie w tej kadencji spotkanie w ramach Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbywało się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W jego trakcie podsumowano współpracę samorządów różnych szczebli

W konwencie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego, marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Michał Gramatyka.

„To podsumowanie naszej owocnej współpracy w tej kadencji. Dotrzymujemy słowa w samorządzie, udało nam się dofinansować prawie sto wozów strażackich – to efekt naszej rozmowy w trakcie jednego z pierwszych konwentów. Rozmawialiśmy też o drogach lokalnych, otrzymaliśmy zgodę z Komisji Europejskiej na przeznaczenie środków na drogi lokalne. Udało nam się również stworzyć program inicjatyw lokalnych, w ramach którego podpisaliśmy dziesiątki dobrych umów ułatwiających życie mieszkańcom” – mówił w trakcie otwarcia konwentu marszałek Wojciech Saługa.

Tematyka posiedzenia konwentu obejmowała bloki tematyczne dotyczące zagadnień związanych z drogownictwem (drogi lokalne, wojewódzkie i krajowe) oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także aktualne działania ministerstwa w zakresie systemu oświaty oraz kierunki wykorzystania środków znajdujących się w dyspozycji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wicemarszałek Michał Gramatyka przedstawił informacje dotyczące wykorzystania środków unijnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka