Samorządowcy o drodze Racibórz – Rybnik

Przedstawiono plany budowy

Projekt „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Koszt całkowity zadania to ok. 196,2 mln zł, dofinansowanie z UE wynosi 146 mln zł. Samorząd Raciborza, w ramach porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego, zlecił wykonanie projektu fragmentu drogi Racibórz – Pszczyna od Raciborza do Rybnika.

Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach konsultuje poszczególne partie dokumentacji. Część projektu będzie realizowana jako obwodnica Raciborza. Jak informuje ZDW, w tym przypadku uzyskano już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszystkie pozwolenia. Zapewnione jest finansowanie. Poprawek wymagają jeszcze pewne elementy dokumentacji. Kiedy projektant się z tym upora, ZDW będzie mógł ogłosić przetarg. Dalszy odcinek, od obwodnicy Raciborza do granic Rybnika, ciągle jeszcze jest projektowany.

„Inwestycja, która będzie częścią powstającej Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, otworzy Racibórz i Rybnik na aglomerację katowicką oraz ostrawską. Z jej przebiegu skorzystają nie tylko duże miasta. Dla Raciborza droga ta oznacza lepsze możliwości rozwijania lokalnego biznesu, który potrzebuje szybkich połączeń transportowych. To także większa szansa na przyciąganie inwestorów oraz utworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników” – powiedział podczas spotkania z samorządowcami na raciborskim zamku marszałek Wojciech Saługa.

„Z RDRP jest jak z alfabetem, w którym A to Raciborz, a Z to zjazd w Rybniku na autostradę A1. Będziemy tę drogę wspólnie budować. Jesienią 2019 roku będziemy gotowi z naszym odcinkiem“ – zapewniał prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jak informuje Urząd Miasta w Raciborzu, projektowany odcinek regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna o długości około 25 km przebiega przez gminy: Rudnik, Racibórz, Kornowac, Lyski, Rydułtowy, Gaszowice Rybnik. Ma swój początek na połączeniu z DK45 w gminie Rudnik, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z ul. Sportową w Rybniku. Obszar ronda z ul. Sportową i dalszy przebieg drogi jest w zakresie odrębnego opracowania. Projektowana droga jest fragmentem inwestycji związanej z przebudową oraz przełożeniem śladu istniejącej drogi DW935. Inwestycja będzie stanowić część dłuższego odcinka układu komunikacyjnego o przebiegu równoległym do autostrady A4 na kierunku wschód - zachód, droga ta stanowić będzie oś komunikacyjną wewnętrzną spajającą miejscowości leżące w jej otoczeniu.

W Raciborzu droga będzie stanowić pierwszy odcinek obwodnicy wschodniej miasta. Budowa tej najważniejszej inwestycji drogowej pozwoli na szybkie połączenia miasta z Rybnikiem, a dalej z autostradami A1 i A4.

Projekt budowy RDRP został podzielony na 6 etapów.

Etap 1 od ul. Rybnickiej (DW 935 na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Raciborzu) do węzła z ul. Pstrązką (DW 923);

Etap 2 od węzła z ul. Pstrązką (DW 923) do węzła z ul. Raciborską ( DW 935 w Rydułtowach);

Etap 3 od węzła z ul. Raciborską (DW 935 w Rydułtowach) do włączenia projektowanym rondem na ul. Sportowej w Rybniku (rondo realizowane wg odrębnej dokumentacji);

Etap 4 od DK45 w Rudniku do węzła z ul. Rudzką (DW 919); Etap 5 od węzła z ul. Rudzką DW 919 do ul. Rybnickiej DW 935 na skrzyżowaniu z ul. Piaskową w Raciborzu);

Etap 6 łącznik do Drogi Południowej.

Trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy etapów 4 i 5, które będą realizowane w pierwszej kolejności.

Mirosław Lenk prezydent Raciborza liczy, że w przetargu pojawią się wielkie firmy, takie jak Budimex budujący zbiornik. „Ziemia raciborska ma moce podwykonawcze i są firmy, które mogą przy tym zarobić” – powiedział.