Samorządowy głos ze Śląska w sprawie zdrowia

 Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS
Problemy z którymi boryka się system zdrowia mają istotny wpływ na utrudniony dostęp do opieki medycznej. Informacje o konieczności poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce płyną z wielu źródeł. Mówią o tym zarówno osoby pacjenci, jak i branżowe środowisko

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował w tej sprawie Samorządowe Forum – Zdrowie dla Polski. Do dyskusji zaproszono praktyków środowiska medycznego i gości, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu zdrowia publicznego oraz samorządowców, którzy zarządzają podmiotami leczniczymi na swoim terenie. Województwo Śląskie reprezentowali wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Alina Nowak i Rafał Kandziora. Punktem wyjścia do debaty była teza, że system ochrony zdrowotnej powinien dążyć do swobodnego dostępu do leczenia, na każdym poziomie opieki zdrowotnej, celem zaś analiza aktualnego stanu systemu opieki zdrowotnej z perspektywy podmiotów leczniczych oraz pacjenta, a także ocena możliwości poprawy jego funkcjonowania z poziomu działań samorządu, będącego najbliżej obywatela i jego problemów.

- Podejmujemy dyskusję o wyzwaniach w zakresie ochrony zdrowia – mówiła podczas rozpoczęcia forum wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak – Wydarzenia ostatnich lat: pandemia, wojna w Ukrainie, czynniki ekonomiczne, znane od dawna problemy z kadrą medyczną – ich kształceniem czy sposobem wynagradzania skłaniają do zastanowienia się nad dalszym rozwojem systemu ochrony zdrowia. Zależy nam przede wszystkim na pacjencie, bo to on jest podmiotem tego systemu. Liczę, że dzisiejsza dyskusja zaowocuje wartościowymi wnioskami i rozwiązaniami.

W ramach wydarzenia odbyło się 6 paneli dyskusyjnych z ekspertami z różnych dziedzin zdrowia w następujących zakresach: „Pacjent jako podmiot systemu”, który poprowadził dr n. med. Józef Kurek; „Podmiot leczniczy, jego rola w systemie ochrony zdrowia” moderowany przez dr. n. med. Jerzego Szafranowicza; „Personel medyczny, potrzeby, kształcenie, kompetencje” prowadzony przez prof. dr. hab. n. med. Edwarda Wylęgałę; „System ochrony zdrowia, teraźniejszość i przyszłość” koordynowany przez senator dr n. med. Agnieszkę Gorgoń - Komor; „Ratownictwo medyczne jako silny filar bezpieczeństwa społecznego” przeprowadzony przez Ireneusza Szafrańca oraz „Choroby psychiczne wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia”, który moderował dr hab., prof. ŚUM Robert Pudlo.

W podsumowaniu prawie dwugodzinnych rozmów wskazano na szereg problemów, wiele wypracowanych wniosków było wspólnych dla różnych obszarów tematycznych. W konkluzjach z debat pojawiały się m.in.: zwiększenie dostępności do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, dopasowanie oferty usług medycznych do potrzeb rosnącej grupy pacjentów w wieku senioralnym, konieczność ograniczenia rozrastającej się biurokracji w systemie ochrony zdrowia, znaczenie współpracy podmiotów ochrony zdrowia z uczelniami medycznymi oraz ich rola w strategii rozwoju województwa śląskiego, rozwój sztucznej inteligencji w medycynie w kontekście kształcenia przyszłych kadr a także problem bezpieczeństwa przechowywania danych pacjentów w systemach informatycznych. Akcentowano również problemy finansowe i organizacyjne obowiązującego systemu.

- Na pewno po dzisiejszej konferencji powstanie wspólny materiał z zebranymi wnioskami i postulatami do realizacji – podsumowała wicemarszałek Jedynak – Niektóre możliwe są do wdrożenia na poziomie samorządu różnego szczebla. Są także zadania możliwe do realizacji wyłącznie na poziomie systemowym, i te wymagają zmiany prawa. Z roku na rok rośnie udział ochrony zdrowia w ogóle wydatków, jednak środki te nie zawsze przepływają one w sposób, jakiego byśmy sobie życzyli. Nasuwa się wniosek, że system powinien zostać uszczelniony, a procedury zracjonalizowane. Szansą może być lepiej skoordynowana współpraca między podmiotami leczniczymi, do których trafia pacjent. Nieuniknione ewidencjonowanie danych pacjentów i świadczeń w systemach elektronicznych stawia wyzwania, ale daje także na przykład pole do wykorzystania sztucznej inteligencji w profilaktyce i diagnostyce pacjentów, żeby odciążyć lekarzy w tworzeniu dokumentacji. Obiecujący jest również kierunek koordynacji i konsolidacji na poziomie organów prowadzących placówki medyczne. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zarządzanie nimi na określonym terenie przez jeden podmiot zarówno z punktu opieki nad pacjentem, jak i finansowania. Jest wiele obszarów do przedyskutowania, dlatego to nie jest ostatnie takie spotkanie.

Dokument pokonferencyjny, który powstanie w najbliższym czasie, ma być w założeniach mapą drogową w przedyskutowanych obszarach, które organizatorzy uznali za newralgiczne. Ten głos ze Śląska w sprawie zdrowia ma dotrzeć do innych regionów kraju jako zaczyn szerszej dyskusji prowadzonej z perspektywy samorządu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS Samorządowe Forum - Zdrowie dla Polski. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy