Sejmik dofinansował szpitale

XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami XIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni zadecydowali o przekazaniu 62 mln zł na wsparcie szpitali w regionie

Ze względu na okoliczności związane z epidemią koronawirusa radni częściowo obradowali zdalnie.

Sejmik Województwa zadecydował o przeznaczeniu 62 mln zł z budżetu województwa śląskiego na wsparcie służby zdrowia w regionie, przyjmując propozycję Zarządu Województwa. Marszałek Jakub Chełstowski zaproponował przeznaczenie 27 mln zł na ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitali, 21 mln zł na niezbędne inwestycje w służbie zdrowia i 12 mln zł na walkę z koronawirusem. Wspomniane działania mają pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa i złagodzeniu skutków epidemii.

„Cieszę się, że radni Sejmiku przychylili się do tych propozycji. Cały czas inwestujemy w służbę zdrowia, w doposażenie placówek medycznych w niezbędny sprzęt, który ma pomóc w walce z epidemią. Mam tu na myśli środki unijne, środki pochodzące z budżetu państwa, i te z budżetu województwa śląskiego. Wspomniane środki mają pomóc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej szpitali, zrealizować niezbędne inwestycje i pomóc w walce z koronawirusem” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Zmiany w budżecie województwa uwzględniają zwiększenie przychodów o 91,1 mln zł, pochodzących z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego. Wydatki zostały zaplanowane na podobną kwotę.

Jednym z ważnych punktów sesji było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach” i nadanie jej statutu.

Warto przypomnieć, że podpisanie umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia Panteonu Górnośląskiego nastąpiło 18 lutego 2020 roku w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach w obecności premiera RP Mateusza Morawieckiego.

„Panteon Górnośląski ma być miejscem opowiadającym o trudnej, ale i pięknej historii Śląska. To szczególnie istotne w perspektywie obchodów stulecia Powstań Śląskich i powrotu tych ziem do macierzy. Jesteśmy winni wybitnym Ślązakom nie tylko wdzięczność za ich wkład w rozwój regionu i kraju, ale także pamięć. To ich życiorysy są najlepszą lekcją historii dla młodego pokolenia” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Przedmiotem działalności Panteonu Górnośląskiego w Katowicach ma być zachowywanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Górnego Śląska po I Wojnie Światowej oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w tym zakresie. Celem jest także uczczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska z uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy i osób duchownych. Wśród współprowadzących instytucję znajdą się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezja Katowicka, Województwo Śląskie i miasto Katowice.

Radni podjęli ponadto decyzję w kwestii udzielenia pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu w wysokości 3 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”. Inwestycja obejmuje roboty budowlane i zakup wyposażenia dla oddziałów szpitala. Łączna kwota przekazana na tę inwestycję to 6 mln zł. Pierwsza część w wysokości 3 mln zł została przekazana w 2019 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XIX sesja Sejmiku Woj. Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS