Sejmik przyznał wsparcie Tychom

 Plik Plik

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia miastu Tychy dotacji celowej w wysokości ok. 10,8 mln zł, przeznaczonej na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o.

Pieniądze zostaną przekazane na mocy umowy o współpracy z miastem z października 2017 roku, podpisanej przy sprzedaży Miastu Tychy nieruchomości i wszystkich udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez. W jej ramach Województwo Śląskie deklaruje do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt i aparaturę medyczną.

Wsparcie udzielane przez Województwo Śląskie wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy, szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów.

Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. 1 czerwca 2012 r. spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach. W marcu 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zbycie gruntów, a w czerwcu udziałów na rzecz Miasta Tychy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik