Sejmik solidarny z Białorusią

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto w formie uchwały, oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji na Białorusi

- Z troską i niepokojem obserwujemy narastający kryzys społeczno-polityczny w Republice Białorusi. Wyrażamy opinię, że wybory prezydenckie, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku, nie były wolne oraz uczciwe. Zostały one przeprowadzone przy całkowitym braku poszanowania elementarnych zasad demokratycznych. Dlatego ich oficjalne wyniki nie są tożsame z rzeczywistą wolą narodu białoruskiego. W pełni solidaryzujemy się z Białorusinami, którzy wobec narastającej przemocy, brutalnego traktowania ludzi, represji, zatrzymań, ograniczania wolności obywatelskich biorą udział w pokojowych manifestacjach. Są one również wyrazem pokojowej walki o godność człowieka oraz uzasadnionych aspiracji do samostanowienia, wolności, swobodnego wyrażania poglądów. Będąc spadkobiercami ideałów Solidarności, rozumiemy i wspieramy dążenia bratniego narodu. Wolność jest rzeczą wielką i w tej części Europy wyjątkowo cenioną ! Słowo to ma dla Białorusinów i Polaków szczególne znaczenie. Wspólnie, odwołując się do wydarzeń z minionego wieku, doświadczaliśmy smaku niewoli, niesprawiedliwości oraz walki o wolność i niepodległość. Dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności, jednocześnie jesteśmy przekonani, iż niebawem będzie ona udziałem bliskich nam Białorusinów. W obliczu zaistniałej sytuacji mamy nadzieję, iż władze Białorusi podejmą dialog ze społeczeństwem, zaprzestaną dalszych prześladowań politycznych, zwolnią aresztowanych oraz przeprowadzą wolne oraz uczciwe wybory. Przywołując wydarzenia z naszej najnowszej historii wiemy, że brutalna przemoc, represje, ograniczanie podstawowych swobód obywatelskich nie służą dobru wspólnemu i nie wzmacniają niepodległości Ojczyzny.

Sejmik Województwa Śląskiego w pełni popiera działania inicjowane i realizowane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na rzecz Białorusi i naszych dobrosąsiedzkich relacji. Wyrażamy chęć włączenia się w pomoc humanitarną dla represjonowanych i prześladowanych Białorusinów.

Apelujemy do społeczności międzynarodowej o dostrzeżenie potrzeby podjęcia pilnych i stanowczych kroków przywracających prawo, wolność i sprawiedliwość na Białorusi – akcentował marszałek Jakub Chełstowski.

Radni podczas obrad przegłosowali zmianę w uchwale z kwietnia 2018 roku odnośnie wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, których realizacja przekroczyła jeden rok budżetowy. Wyrażono także zgodę na zawarcie umowy przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie umowy najmu części nieruchomości przy ulicy Bialskiej. Umowa została zawarta na dziesięć lat. Podjęto ponadto uchwały o współpracy Województwa Śląskiego a Krajem Morawsko-Śląskim oraz zaliczeniem do kategorii Dróg Wojewódzkich ulic Sybiraków oraz Żorskiej w Rybniku. Obrady zostały rozszerzone o punkt dotyczący ograniczenia populacji dzików w województwie. Po dyskusji, uchwała została przyjęta.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS