Sejmik walczy o Goczałkowice

Nikt nie był przeciwny, a jedna osoba wstrzymała się od głosu w sprawie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia

Radni rozpatrywali projekt dotyczący apelu do NFZ w sprawie dalszego finansowania oddziału reumatologicznego w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

„Obecna decyzja śląskiego oddziału NFZ, która kontraktuje ten oddział tylko do czerwca bieżącego roku oznacza tak naprawdę jego zamknięcie. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby tak się nie stało” – argumentował Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

„Tam leczeni są emerytowani górnicy i hutnicy z całego województwa. Mówimy też przecież kilkudziesięciu miejscach pracy, zajmowanych teraz przez wieloletnich i doświadczonych pracowników” – zaznaczyła Halina Cierpioł, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w Katowicach. – „W 2017 roku zaczyna obowiązywać ustawa o sieci szpitali. Ma obowiązywać zasada, że te szpitale, które w owej sieci jednak się nie znajdą, będą mogły startować w konkursach. Tymczasem najwyraźniej śląski NFZ ma inne zdanie w tej sprawie. Najwyraźniej woli łożyć publiczne pieniądze na prywatne podmioty lecznicze niż na takie jednostki jak Goczałkowice” – dodała.

Z kolei wicemarszałek Michał Gramatyka i na briefingu, a także podczas dyskusji na sesji starał się pokazać potencjał tak całego tamtejszego uzdrowiska, jak i rzeczonego oddziału.

„Uzdrowisko ma przeszło 160-letnią tradycję. Sam oddział reumatologiczny ponad 60 lat. Okres oczekiwania na łóżko tutaj to około roku. Obecnie jest mniej więcej tysiąc osób oczekujących. Rocznie przyjmowanych jest tak około 12 tysięcy pacjentów. Od 2010 roku samorząd województwa śląskiego wydał na rozwój tej placówki 14 mln zł” – wyliczał wicemarszałek Gramatyka.

Śląski oddział NFZ postanowił nie ogłaszać konkursu na świadczenia oferowane przez ten oddział. To oznacza obcięcie funduszy o ok. 3,5 mln zł. Już od lipca, bowiem do czerwca tylko NFZ zgodził się – na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego – przedłużyć wcześniej obowiązujący.

„Od szefa śląskiego NFZ usłyszałem, że on nie widzi sensu reumatologii w Goczałkowicach. Ja jestem zgoła innego zdania. Nie wolno nam tego odpuścić” – apelował wicemarszałek Michał Gramatyka do radnych, zachęcając ich jednocześnie do przyjęcia apelu do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ostatecznie za wystosowaniem takiego apelu ze strony Sejmiku Województwa Śląskiego zagłosowało 32 radnych (na 33 obecnych), jedna osoba wstrzymała się od głosu, nikt nie był przeciw.

W pozostałych punktach dzisiejszej sesji m.in. dokonano zmian w budżecie województwa na ten rok, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Radni rozpatrywali projekt dotyczący apelu do NFZ w sprawie dalszego finansowania oddziału reumatologicznego w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.Nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu w sprawie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia Radni rozpatrywali projekt dotyczący apelu do NFZ w sprawie dalszego finansowania oddziału reumatologicznego w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.Nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu w sprawie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia