Sejmik za poszerzeniem Metropolii

V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS
Sejmik Województwa Śląskiego zaopiniował wniosek GZM o włączenie gmin: Ciasnej, Herbów, Lublińca i Woźnik w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Opinia Sejmiku jest wymagana ustawowo w procedurze zmiany granic związku metropolitalnego. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia zmienić obszar i granice związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w jego skład. Duże znaczenie mają istniejące formy współpracy gmin, powiązania funkcjonalne, procesy urbanizacyjne oraz układ osadniczy oraz przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze oraz kulturowe na obszarze metropolii.

„W regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych – w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+ oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ metropolia wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS V Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot Tomasz Żak UMWS