Sesja w świetle nowego budżetu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Nowy budżet dla regionu zdominował grudniową sesję Sejmiku Województwa Śląskiego, jednak w jej trakcie radni podjęli kilka istotnych uchwał i przyjęli od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju

Kulminacyjnym punktem sesji było niewątpliwie głosowanie nad nowym budżetem i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030.

Radni zadecydowali również o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Stulecia Wybuchu II Powstania Śląskiego. To kontynuacja czteroletnich obchodów 100-lecia Powstań Śląskich, zwieńczonych setną rocznicą powrotu Górnego Śląska do Ojczyzny w 2022 roku.

Sejmik zadecydował ponadto o zmianie nazwy wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, która przyjmie nazwę Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Marszałek Jakub Chełstowski tłumaczył, że połączenie regionalnej instytucji z osobowością Wojciecha Korfantego, jednego z ojców niepodległej Polski, w setną rocznicę Powstań Śląskich, jest uhonorowaniem jego postaci i działalności.

„Instytut będzie nadal prowadził działalność w zakresie edukacji, kultury i dokumentowania zmian w kulturze, ale zostanie ona poszerzona o kwestie związane z osobą i działalnością Wojciecha Korfantego. Powstanie specjalna pracownia, która będzie dokumentowała te dokonania i odzyskiwała dokumenty. Ta instytucja jest też nawiązaniem do obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Radni powołali także dwie doraźną Komisję Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz doraźną Komisję ds. Klimatu, która jest ewenementem w skali kraju. Marszałek Jakub Chełstowski uzasadniał jej powołanie wspólną troską o dobry klimat i lepszą jakość powietrza, co ma ogromne znaczenie w kontekście transformacji regionu.

W drugiej części sesji harcerze i harcerki ze Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli Betlejemskie Światło Pokoju władzom regionu, radnym i zaproszonym gościom. Warto przypomnieć, że Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. W tym roku skauci ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju polskim harcerzom podczas uroczystości w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS