Siła w rodzinie

 Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu” zorganizowana w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny

W wydarzeniu uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”.

„Komunikacja jest jedną z naszych najważniejszych umiejętności, dlatego tak istotny jest dialog, spotykanie się i zdolność słuchania. W trakcie tego spotkania warto zastanowić się, jak dialog może pomóc w rozwoju rodziny, która mimo zmian wciąż stanowi dla nas punkt odniesienia” – mówiła Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

Konferencja jest okazją do spojrzenia na rodzinę jako forum dialogu. Uczestnicy wydarzenia podkreślali rolę rodziny w kontekście wymiany doświadczeń, rozwoju relacji i wychowania dzieci, a także dialogu między pokoleniami.

Agnieszka Rychłowska-Niesporek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła socjologiczny obraz rodziny i omówiła zmiany, jakie można zaobserwować w kontekście współczesnej rodziny. Mirosława Bochner z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach podkreślała natomiast znaczenie więzi rodzinnych. W drugiej części konferencji sporo miejsca poruszono kwestii wychowania i budowania trwałych relacji, również tych międzypokoleniowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS Kkonferencja „Dialog w rodzinie czy rodzina w dialogu”. fot. Tomasz Żak / UMWS