Śląski Pakiet dla Gospodarki – kolejne firmy otrzymały wsparcie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Pięć kolejnych podmiotów otrzymało pomoc w ramach Śląskiego Pakietu Gospodarki.

Przedstawiciele firm odebrali dziś w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego symboliczne czeki. Zwiększona o 14 milionów złotych alokacja dla III rundy konkursu pozwoliła na wsparcie łącznie 37 wniosków o dofinansowanie.

- Bez wsparcia ze strony województwa trudno byłoby nie tylko rozwijać nadal działalność, ale samo utrzymanie się na rynku byłoby dużo trudniejsze – przekonuje Rafał Sucha, dyrektor finansowy firmy Flukar, sygnującej projekt Blue Line Oil polegający w praktyce na produkcji oleju w ekologicznym opakowaniu.

- Pozwoli to na uruchomienie sprzedaży produktów, w tym oleju uzyskanego z recyklingu oleju przepracowanego, w nowoczesnych, innowacyjnych opakowaniach ekologicznych typu Bag in Box. Zmieniamy opakowania plastikowe, na kartonowe – dodaje Rafał Suchan.

- Cieszymy się, że stale możemy zwiększać środki, które w praktyce bardzo pomogą przedsiębiorcom, którzy w okresie trwania pandemii musieli borykać się z wieloma problemami. Często ich dalsza działalność stała pod znakiem zapytania. Konkursy w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki cieszyły się ogromną popularnością, ale to także świadczy o aktywności przedsiębiorców – mówi wicemarszałek województwa, Wojciech Kałuża.

Podmioty otrzymały środki na podstawie procedury odwoławczej dla III rundy konkursu „Inwestycje w MŚP” w ramach naboru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (III Filar, konkurs ubiegłoroczny 28.04-24.06.2020). Zwiększona o 14 milionów złotych alokacja dla III rundy konkursu pozwoliła na wsparcie łącznie 37 wniosków o dofinansowanie, w tym: 30 złożonych przez mikro i małe przedsiębiorstwa oraz 7 wniosków złożonych przez średnie przedsiębiorstwa. Ostatecznie III runda zamyka się dofinansowaniem dla 113 mikro i małych firm oraz 22 średnich.

- Zainteresowanie wśród firm akurat tymi propozycjami finansowania było ogromne. W ramach czterech rund wpłynęło ponad 2200 wniosków - najwięcej w historii, a okres programowania na lata 2014-2020 właśnie się kończy. Łączna liczba przedsiębiorstw, które w ramach tego konkursu realizują przedsięwzięcia z unijnym dofinansowaniem wynosi 593, a kwota przyznana na ten cel przekroczyła 410 mln złotych – mówi Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Przypomnijmy, że konkurs ten dotyczył przede wszystkim dofinansowania inwestycji – zakupu nowych i używanych środków trwałych, urządzeń podnoszących jakość usług, często również inwestycji dających możliwość przebranżowienia, dywersyfikacji działalności ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Dotacjom towarzyszyło również wsparcie w zakresie utrzymania zatrudnienia oraz bieżących kosztów prowadzenia firmy. Ogółem Śląski Pakiet dla Gospodarki wyniósł aż 1,4 miliarda złotych. Powstał on w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu regionu. Pakiet podzielono na pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego (298 mln zł), wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy (640 mln zł), wsparcie bezzwrotne i inwestycje w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (360 mln zł). W realizację Pakietu zaangażowanych zostało pięć instytucji: Fundusz Górnośląski, Wojewódzki Urząd Pracy, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł.

Samorząd województwa pomógł także branży turystycznej, która ogółem otrzyma wsparcie na kwotę 87,5 mln zł. Dla przypomnienia, w ubiegłym roku była to 3,5 mln zł. Do 18 maja przedsiębiorcy z regionu mogli składać wnioski w przeznaczonym dla branży turystycznej konkursie „Inwestycje w MŚP”, którego alokacja wynosi 76 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania przewidziana w tym naborze wynosi 500 tys. złotych, minimalna 50 tys. zł.


Firmy, które otrzymały wsparcie:

Flukar sp. z o.o. – projekt Blue Line Oil polegający w praktyce na produkcji oleju w ekologicznym opakowaniu. Firma planuje uruchomienie sprzedaży produktów, w tym oleju uzyskanego z recyklingu oleju przepracowanego, w nowoczesnych, innowacyjnych opakowaniach ekologicznych typu Bag in Box. Rozwiązania zastosowane zarówno w produkcji samych olejów jak i nowych opakowań, wpisują się w ogólnoświatowe trendy związane z gospodarką odpadami. Kwota wsparcia: 646 tys. zł.

Halniak sp. z o.o. - firma specjalizuje się w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, głównie z terenu Województwa Śląskiego. Firma dzięki przyznanym środkom chce podnieść konkurencyjność swojej oferty, utrzymać zatrudnienie, a z czasem je zwiększyć Zaplanowane prace będą dotyczyły rozbudowy stołówki, budowy narciarni oraz boiska sportowego. Kwota wsparcia: blisko 562 tys. zł.

LF sp. z o.o. Spółka Komandytowa - poszerzenie oferty asortymentowej o innowacyjne - kompaktowe frezarki odlewane z żeliwa dedykowane dla firm z sektora metalowego. wprowadzenie innowacji w skali świata - kompaktowych frezarek tworzonych pod potrzeby konkretnych odbiorców. Zastosowane rozwiązania wyeliminują wady często używanych w budownictwie konstrukcji z profili aluminiowych. Poza wdrożeniem innowacji wnioskodawca utrzyma z otrzymanej dotacji miejsca pracy oraz dofinansuje bieżącą działalność. Wsparcie: 800 tys. zł

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Kościelna MEDINOVA Aleksandra Kościelna – firma przeznaczy środki na rozszerzenie oferty usług medycyny estetycznej, w tym zabiegi przy użyciu lasera oraz specjalistycznej aparatury - modułowej platformy wielozadaniowej IPL oraz urządzenia do redukcji trzewnej tkanki tłuszczowej. Kwota wsparcia to blisko 544 tys. zł.

W&T sp. z o.o. Spółka Komandytowa – firma chce poszerzyć profil biznesowy oraz poprawić konkurencyjność, wdrażając do praktyki budowlanej innowacyjnej kompleksowej usługi opartej o opatentowaną technologię instalacji modułowych izolacji termicznych z przeznaczeniem dla magistralnych sieci ciepłowniczych i przemysłowych prowadzonych w systemie kanałowym i napowietrznym. Rozwiązanie zabezpiecza przed rozszczelnieniem izolacji, likwidując w ten sposób niekontrolowaną utratę ciepła. Rezultatem ma być udział w zmniejszaniu procesu cieplarnianego. Kwota wsparcia to ponad 775 tys. zł

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy