Śląskie – wyprzedziliśmy!

Dobiega końca kampania promująca Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Śląskie – wyprzedzamy!”

W podsumowaniu kampanii, które odbyło się w klubokawiarni przy Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach, uczestniczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała.

„Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, w którym kiedyś mieściła się loża masońska, później pracownia teatru, dziś to miejsce dzięki środkom unijnym odzyskało blask. Za nami trzeci etap kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, kilkaset naborów i kilka miliardów złotych zaangażowanych w najlepsze projekty, którymi z przyjemnością się chwalimy. Zachęcam do udziału w kolejnych naborach i do aplikowania o środki unijne, by zmieniać oblicze naszego regionu” – mówiła w trakcie konferencji Izabela Domogała.

Kampania miała charakter regionalny. Beneficjenci mogli czerpać informacje o RPO i o prowadzonych naborach z prasy regionalnej oraz radiowych i telewizyjnych spotów. Do mieszkańców trafiły też broszury informacyjne. Na fanpage’u „Razem Zmieniamy Śląskie” zorganizowany został konkurs „kibicuj z mistrzem rajdowym”. Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcie, na którym pokazali, jak dopingują osoby, które starają się o unijne wsparcie i wymyślić hasło zagrzewające do walki o dotację. Nagrodą były vouchery do sklepów sportowych o łącznej wartości 1300 zł.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowy stan wdrażania RPO w regionie. Gościem specjalnym był kierowca rajdowy Wojciech Chuchała, a jedną z atrakcji konferencji nowoczesne symulatory VR. Wręczono także nagrody laureatom konkursu „kibicuj z kierowcą rajdowym”. Przedstawiciele firmy Cosmotech, zajmującej się wytwarzaniem ultralekkich elementów z włókna węglowego przy wsparciu funduszy unijnych, zaprezentowali również ultralekki wózek inwalidzki wydrukowany w drukarce 3D i dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Pierwsza kampania promująca RPO w województwie śląskim rozpoczęła się w 2016 roku, a jej hasło brzmiało „Śląskie – ruszamy!”. W tym czasie beneficjenci uzyskali wsparcie na działalność w obszarach społecznych i infrastrukturalnych. W następnym roku przyznano kolejne dotacje, a nowa kampania przebiegała pod hasłem „Śląskie – przyspieszamy!”. Hasło tegorocznej akcji stanowi kontynuację wcześniejszych działań promocyjnych.

Warto przypomnieć, że Województwo Śląskie otrzymało z Funduszy Europejskich prawie 15 mld zł wsparcia. Środki te służą poprawie jakości życia mieszkańców. Regionalny Program Operacyjny finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkańcy z pomocą środków unijnych mogą realizować przedsięwzięcia inwestycyjne (np. rozwój firmy) oraz miękkie (np. szkolenia). Do tej pory podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 8,4 mld zł (56% dostępnych środków). Podstawową formą wsparcia jest bezzwrotna dotacja, a maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc. Ze środków skorzystać mogą m.in. mikro-,małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego czy instytucje nauki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS fot. Tomasz Żak / BP UMS