Śląskie bez barier

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Obradował Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Gościem wydarzenia była Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej

Obrady Sejmiku otworzył marszałek Jakub Chełstowski. W sesji uczestniczyli radni wojewódzcy i przedstawiciele Zarządu Województwa – Izabela Domogała, Beata Białowąs i Dariusz Starzycki.

„Śląskie wsłuchuje się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Chcemy by nasz region był dostępny i przyjazny, a głos osób działających na rzecz tych środowisk jest dla nas inspiracją do zmian na lepsze. Wspólnie możemy sprawić, aby Śląskie było bardziej dostępne i przyjazne, by każdy, niezależnie od stanu zdrowia i wieku czuł się tu komfortowo, stąd potrzeba dialogu i wsparcia dla waszych pomysłów” – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o wdrażaniu rządowego programu „Dostępność Plus” i działaniach związanych z poprawą jakości życia osób z ograniczeniami.

„To istotne, że możemy się wspólnie spotkać, państwa potrzeby są dla nas bardzo ważne. Rządowy program „Dostępność Plus” powstał trzy lata temu z inicjatywy osób o szczególnych potrzebach, z niepełnosprawnościami, seniorów. W działania i projekty na rzecz dostępności zaangażowaliśmy 8,7 mld zł, realizujemy mnóstwo projektów pilotażowych i chcemy w nowej unijnej perspektywie je kontynuować i ulepszać. Gratuluję powołania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, to realne wsparcie i forum wymiany myśli i pomysłów, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej.

W trakcie sesji rozmawiano o propozycjach dotyczących regulaminu obrad Sejmiku i wyboru komisji merytorycznych. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego przedstawił kompetencje samorządu województwa w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

„Utworzenie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to pomysł marszałka Jakuba Chełstowskiego. Zależy nam na zwiększeniu aktywności społecznej, obywatelskiej i integracji środowiska pracującego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Województwo śląskie organizuje w tym roku otwarty konkurs ofert „Śląskie dla niepełnosprawnych” z pulą środków 0,5 mln zł właśnie dla organizacji pozarządowych działających w tym obszarze” – mówiła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego ma się zajmować wzmacnianiem współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zasiadają w nim przedstawiciele organizacji, które na co dzień zajmują się tym zakresem działań. W skład Sejmiku wchodzi 35 przedstawicieli różnych środowisk, którzy pochodzą z okręgów wyborczych, odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Warto podkreślić, że na terenie województwa śląskiego działa 14 zakładów aktywności zawodowej, które łącznie zatrudniają 683 osoby. Dofinansowanie z budżetu województwa bieżącej działalności zakładów aktywności zawodowej wyniosło w tym roku 671,5 tys. zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy
Zobacz również