„Śląskie dla pszczół” - rusza III edycja konkursu

 Fot. arch. UMWS Tomasz Żak Fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2024

Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejne konkursy na zadania publiczne: 

  • otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” w 2024r.,
  • otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wydarzenia: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2024 r.

"Kontynuujemy projekty związane ze wsparciem działań w zakresie ochrony pszczół, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa przeznaczając na ten cel 150 tys. zł. Dodatkowe 50 tys. zł trafi na organizację Święta Miodu w województwie śląskim. Celem wspomnianych działań jest upowszechnianie i promocja wiedzy o roli pszczół oraz pszczelarstwa dla środowiska i człowieka. Zachęcam do udziału w obu konkursach. Nabór wniosków potrwa do 14 lutego br." - zachęca marszałek Jakub Chełstowski.

Celem tegorocznego konkursu „Śląskie dla pszczół” jest wsparcie działań w zakresie ochrony pszczół miodnych, owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego. Na ten cel przeznaczono 150 000 zł. Wsparcie można uzyskać na:

działania obligatoryjne

  • ochronę pszczół miodnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych
  • poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich

oraz dodatkowe działania przy realizacji zadań obligatoryjnych:

  • Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegające na przeprowadzeniu zajęć (w dowolnej formie np. warsztatów, pokazów ekologiczno–edukacyjnych) propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
  • Działania edukacyjne dla pszczelarzy polegające na przeprowadzeniu szkoleń w celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie prawidłowej higieny w pasiece tradycyjnej i miejskiej, chorób pszczół i ich leczenia, hodowli pszczół w tym lokalnych linii pszczół oraz marketingu i skutecznej sprzedaży produktów pszczelich.
  • Promocję pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych - bez lokowania produktów.

Ponadto rusza II edycja konkursu na organizację „Święto Miodu” Województwa Śląskiego. Wsparcie w kwocie 50 000 zł przeznaczone jest na organizację wydarzenia w jednym z subregionów: centralnym, północnym lub zachodnim. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja regionalnego pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego. Dofinansowanie można uzyskać na promocję produktów pszczelich, upowszechnianie wiedzy nt. roli i znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, ich ochrony, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych, tradycji pszczelarskich i bartniczych. Zeszłoroczna impreza odbyła się 16 września w Żywcu w amfiteatrze pod Grojcem.

Konkursy adresowane są do podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571), statutowo działające w obszarze objętym celem i założeniom konkursów.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2024 roku.

 

Linki do stron zewnętrznych
Otwarty konkurs ofert - „Śląskie dla pszczół” w 2024 r.
Otwarty konkurs ofert - organizacja wydarzenia „Święto Miodu” Województwa Śląskiego