Śląskie dla zielonej gospodarki

 graf. UMWS graf. UMWS
O przyszłości europejskich regionów górniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką, będą rozmawiać uczestnicy konferencji pt. „W kierunku zielonej gospodarki”. Wydarzenie organizowane z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego odbywać się będzie w dniach 27-28 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

W międzynarodowej konferencji uczestniczyć będą m.in. komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, rządu RP, władze regionu, reprezentanci europejskich regionów górniczych, decydenci, eksperci.

„Województwo śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób i aby nie pozostać w tyle za "zieloną zmianą", musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej. Jestem przekonany, że konferencja ustali trendy na nadchodzące lata, skupiając kluczowych decydentów politycznych i zainteresowane strony w celu przedyskutowania, w jaki sposób ambitne cele można osiągnąć we współpracy i sprawiedliwy sposób przy wsparciu Unii Europejskiej” – tłumaczy marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, pomysłodawca przedsięwzięcia.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie spotkanie informujące o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i możliwościach, jakie może on dać polskim regionom w przechodzeniu na „zieloną gospodarkę”. Inicjatorem i gospodarzem spotkania jest komisarz UE ds. spójności i reform, Elisa Ferreira. Polska jest pierwszym państwem członkowskim, w którym Fundusz zostanie oficjalnie zaprezentowany. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia o godz. 10 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Współorganizują je Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jest ono skierowane do wszystkich polskich interesariuszy, w tym do administracji rządowej, samorządowej, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w interesujących sesjach tematycznych, związanych m.in. ze sprawiedliwą transformacją, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, innowacjami w regionach górniczych, czy zieloną transformacją i dywersyfikacją gospodarczą.

Warto przypomnieć, że 14 stycznia br., Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mechanizmu ukierunkowanego na wsparcie regionów, w których realizacja celów polityki klimatycznej, w tym oczekiwane przez Komisję Europejską osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku, będzie powodowała największe koszty społeczno-gospodarcze. Polskie regiony węglowe muszą zmierzyć się z przekształceniem gospodarki w bardziej innowacyjną i proekologiczną, a to wymaga dużego wsparcia finansowego oraz odpowiedniego tempa zmian, dostosowanego do regionalnych uwarunkowań. 

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji