Śląskie inwestuje w rozwój

fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
43 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej trafi do gmin w regionie na działania związane z OZE, transportem rowerowym i poprawą warunków dla rozwoju MŚP. Umowy wręczono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

W uroczystym przekazaniu umów uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także prezydent Tychów Andrzej Dziuba, burmistrz Ustronia Przemysław Korcz oraz prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Bogdan Traczyk.

„Inwestujemy kolejne środki, by województwo śląskie się rozwijało. Stawiamy na odnawialne źródła energii, turystykę i rewitalizację terenów poprzemysłowych, co przełoży się na poprawę jakości powietrza, redukcję zanieczyszczeń i lepszą jakość życia. Wspieramy również sektor MŚP, bo małe i średnie firmy są motorem napędowym śląskiej gospodarki” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„Te projekty spełniają realne potrzeby mieszkańców regionu. W nowej strategii rozwoju województwa i w nowym okresie unijnego programowania zamierzamy stawiać na tego typu przedsięwzięcia, bo dzięki nim stajemy się atrakcyjnym miejscem do życia i inwestowania” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Tychy otrzymają 20,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną lub elektryczną w domach jednorodzinnych. Planowane jest przekazanie grantów na wybudowanie 960 instalacji wykorzystujących OZE, w tym: 647 szt. instalacji fotowoltaicznych, 97 szt. instalacji solarnych, 72 szt. powietrznych pomp ciepła ciepłej wody użytkowej, 127 szt. powietrznych pomp ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 17 szt. kotłów na biomasę. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora projektu oraz promocję przedsięwzięcia. Termin zakończenia projektu to koniec grudnia 2021 roku.

Miasto Ustroń otrzyma prawie 9 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”. Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie partnerskich gmin – Ustronia, Wisły i Brennej, a także wykonanie na terenie gminy Brennej fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko-Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych dofinansowaniem wyniesie ok. 14,94 km, a całkowita długość korytarza rowerowego ok. 18,5 km. W ramach inwestycji ma powstać infrastruktura turystyczna – punkt odpoczynkowy z elementami małej infrastruktury (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, kosz, tablice informacyjne), zlokalizowany na terenie gmin Brenna oraz Wisła. Termin zakończenia projektu to grudzień 2022 roku.

Środki unijne zostaną również skierowane na działania związane z poprawą warunków do rozwoju MŚP. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała 13,4 mln zł na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Gliwicach wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, co umożliwi udostępnienie ich na potrzeby sektora MŚP. Teren objęty wnioskiem jest zlokalizowany na terenie byłej Koksowni Gliwice. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z budową trzech parkingów, chodniki, utwardzenie terenu, przebudowa pięciu żelbetowych zbiorników na wodę, niwelacja terenu i wycinka drzew, instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej z oświetleniem terenu, przebudowa włączenia do drogi publicznej i włączenie do wewnętrznego układu drogowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy