Śląskie miejscem dyskusji o klimacie

 PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konferencja klimatyczna PRECOP 27, poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ w Egipcie

W uroczystym otwarciu wydarzenia i sesji inaugurującej uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski. Tematem sesji było hasło: Strategia dla Ziemi. Głos w dyskusji, obok marszałka województwa, zabrali m.in.: Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic, Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, Hatem Tageldin, ambasador Egiptu w Polsce i Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich.

„Śląsk jest wciąż postrzegany jako miejsce związane z przemysłem ciężkim, ale to stereotypowe myślenie. Jesteśmy już w innym miejscu w procesie transformacji i zmiany związane z ochroną klimatu są oceniane bardzo pozytywnie. Jesteśmy liderem tych zmian, ale musimy przyspieszyć, a samorządy lokalne i regionalne powinny być włączone w ten proces, bo zmiany klimatyczne są faktem. Transformacja jest dla nas wyzwaniem, ale i szansą, okazją do zbudowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju w oparciu o nowe technologie i innowacje” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Konferencja PRECOP 27 to jeden z etapów przygotowań do Szczytu Klimatycznego w Egipcie, największego światowego forum, którego celem będzie wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W trakcie dwóch dni dyskusji w Katowicach odbędzie się 21 sesji tematycznych z udziałem ponad 100 prelegentów.

„Katowice są przykładem na to, że zmiana jest możliwa. Kryzys energetyczny trwa równolegle z kryzysem klimatycznym. Te kryzysy są ściśle ze sobą powiązane, więc musimy myśleć o krótkoterminowych i długookresowych strategiach związanych z rozwiązaniem tych problemów. Czas wyciągnąć wnioski i działać wspólnie, odpowiedź na obecne kryzysy powinna być zgodna z długoterminowymi celami polityki klimatycznej i energetycznej” – przekonywał Jens Wandel, podsekretarz generalny w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS).

Celem wydarzenia jest przygotowanie polskiego stanowiska na Szczyt Klimatyczny w Egipcie. W trakcie konferencji zostaną podsumowane wyniki negocjacji dotyczące ostatniego Szczytu Klimatycznego (COP26). Przygotowane zostaną też wspólne stanowiska i postulaty w odpowiedzi na najważniejsze tematy, które będą poruszane podczas zbliżającego się COP27 w Szarm el-Szejk w Egipcie.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się politycy, ludzie związani z gospodarką, przedstawiciele instytucji i organizacji, a wśród najważniejszych tematów są te dotyczące m.in.: stanu i perspektyw transformacji sektora energii i całej gospodarki w kierunku zmniejszenia jej wpływu na środowisko i klimat, zielonego finansowania inwestycji, programów i inicjatyw miast i samorządów lokalnych dla klimatu, zrównoważonego budownictwa, rolnictwa i transportu, odpadów i gospodarki obiegu zamkniętego czy edukacji klimatycznej.

Istotnym wyzwaniem jest także trudna sytuacja geopolityczna i rosyjska agresja w Ukrainie, stanowiąca dla polityki i celów klimatycznych nowy kontekst. Jak podkreślali uczestnicy konferencji wojna nie zatrzyma zielonej transformacji, ale nada jej nowej dynamiki, związanej z postulatami bezpieczeństwa, niezależności i odporności.

Organizatorami PRECOP 27 są United Nations Global Compact Network Poland – polski sekretariat członków największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych. PRECOP 27 odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Warto przypomnieć, że właśnie w tym miejscu odbywała się w 2018 roku konferencja COP24 z udziałem 20 tys. osób z 200 krajów członkowskich ONZ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS PRECOP 27. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy