Śląskie nawiązało współpracę z Bengalem Zachodnim

 Plik Plik

W Kalkucie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni

Województwo Śląskie będzie współpracować ze swoim partnerem z Indii w zakresie gospodarki, nauki i techniki oraz promocji. Będą realizowane wspólne przedsięwzięcia w sektorach przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, maszynowego, górniczego, technologii informacyjnych, przetwórstwa spożywczego oraz innowacyjnych technologii.

Będzie to także impuls do nawiązania współpracy między firmami a MŚP. Umowa zakłada także organizację staży naukowych i praktyk dla studentów i inżynierów z zakresu energetyki, ochrony środowiska oraz górnictwa. Realizowane będą także wspólne programy badawcze.

Porozumienie w Kalkucie podpisali członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik oraz Sunil Kumar Gupta Zastępca Sekretarza Stanu Rządu Stanu Bengal Zachodni.

Współpraca z Bengalem Zachodnim rozpoczęła się w styczniu 2017 roku podczas Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego w Kalkucie z udziałem Województwa Śląskiego. Wtedy doszło do zainteresowania zacieśnieniem kontaktów.

Stan Bengal Zachodni jest czwartą najważniejszą gospodarką regionalną Indii notującą jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych. Dla regionu liczącego ok. 91 mln ludności ważne jest hutnictwo żelaza, silnie rozwinięty przemysł maszynowy, włókienniczy (juta, bawełna) i chemiczny, ponadto elektrotechniczny, transportowy i spożywczy. To ważny ośrodek wydobycia węgla kamiennego, w zagłębiu Ranigańdź eksploatacja wynosi 1/3 produkcji krajowej.

Bengal Zachodni to także główny region w Indiach pod względem uprawy ryżu, juty, pszenicy, herbaty, roślin strączkowych i oleistych, trzciny cukrowej, warzyw i owoców (mango, banany) oraz hodowli bydła, bawołów i owiec.

Bengal Zachodni zajął 9. miejsce w Indiach pod względem eksportu w 2015 r., który wynosił ok. 7,7 mld USD.

Wzrost liczby MŚP w ciągu ostatnich lat jest jednym z największych osiągnięć obecnego rządu. Utworzono 331 nowych klastrów MŚP. Zachodni Bengal zajmuje drugie miejsce pod względem liczby MŚP (ok. 3,7 mln przedsiębiorstw) oraz pod względem liczby osób zatrudnionych w MŚP (ok. 8,6 mln). Tempo wzrostu w sektorze MŚP w latach 2014-15 wyniosło 8%. Udział MŚP w wartości dodanej brutto w latach 2014-15 wynosił 19%.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio
tagi: