Śląskie stawia na rewitalizację

Prawie 11 mln zł trafi do Zawiercia w ramach projektów związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych Umowy dotyczące realizacji czterech projektów podpisano w Urzędzie Marszałkowskim

Województwo Śląskie reprezentował marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża. Umowy podpisał również prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to jedno z największych wyzwań regionu. Środki unijne są znakomitym narzędziem, by te ważne z perspektywy mieszkańców projekty realizować, zarówno w tej, jak i przyszłej perspektywie unijnego finansowania. To nie tylko zmiana przestrzeni parku, ale także utworzenie nowych miejsc aktywności społecznej, sprzyjających rozwiązywaniu problemów” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Miasto Zawiercie przeprowadzi rewitalizację przestrzeni publicznej w Parku Mickiewicza oraz odnowi obiekty położone na Osiedlu Szymańskiego, nadając im nowe funkcje społeczne. Nowa jakość przestrzeni publicznej ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Parku Mickiewicza. Miasto planuje prace związane z renowacją obiektów małej architektury m.in. wiaty, fontanny, grilla, stołu do tenisa stołowego, kręgu tanecznego, a także odnowę zieleni, wymianę nawierzchni chodników i budowę placu zabaw. Dzięki tym pracom obszar bulwarów Zawiercia zyska nowy wizerunek i stworzy miejsce spotkań dla mieszkańców, aby mogli aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu.

„To są ogromne środki, które zamierzamy przeznaczyć na realizację trudnych projektów. Te tereny są objęte opieką konserwatorską, chcemy odnowić oblicze parku i zrewitalizować dwa ważne budynki na cele społeczne. W jednym z nich ma powstać świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, a w drugim hostel dla matki z dzieckiem” – tłumaczył prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Rewitalizacja przestrzeni przewiduje też modernizację dwóch zabytkowych budynków zlokalizowanych przy ulicy Westerplatte oraz Niedziałkowskiego. W odnowionych budynkach będą realizowane usługi społeczne, świadczone głównie przez spółdzielnię socjalną oraz świetlicę środowiskową. Inwestycja ma pomóc w ograniczeniu zjawiska wykluczenia społecznego, zmniejszy liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, a także liczbę osób bezrobotnych w mieście.

Wartość wszystkich czterech projektów to prawie 11 mln zł, z czego prawie 10 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że w ramach całego RPO WSL dotychczas zostało podpisanych ponad 3,5 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi ponad 9,5 mld zł. co stanowi prawie 65% dostępnych w regionie środków.