Śląskie. Tu edukujemy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zebrał i przygotował ofertę edukacyjną placówek wojewódzkich

Prowadzenie rozważnej edukacji obywatelskiej wśród uczniów jest podstawą budowania aktywnych lokalnych społeczności. Stąd zrodził się pomysł na stworzenie oferty edukacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Śląskie. Tu edukujemy”, która przybliża młodym tematy związane z funkcjonowaniem instytucji samorządowych. 

„Aktywne społeczności szybciej się rozwijają i łatwiej osiągają swoje cele. Dlatego, angażując mieszkańców w działania społeczne oparte na otwartym dialogu obywatelskim, sprzyja się rozwojowi demokracji lokalnej oraz pobudza środowiska lokalne do podejmowania wspólnych działań. Stąd tak ważnym jest rozwijanie od najmłodszych lat kapitału ludzkiego poprzez prowadzenie rozważnej edukacji wśród uczniów celem budowania współpracy, samoorganizowania się i rzeczywistego działania na rzecz życia w demokratycznej wspólnocie” – pisze marszałek Wojciech Saługa wstępie do opracowania. 

Na publikację składają się praktyczne informacje dotyczące zwiedzania oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w dwudziestu trzech placówkach prowadzonych przez Województwo Śląskie. W ofercie znajdziemy propozycje zajęć muzycznych w Filharmonii Śląskiej i siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, lekcji teatralnych w Operze Śląskiej, Teatrze Śląskim i Teatrze Rozrywki czy zajęcia w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Górnośląskim w Bytomiu czy Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jest również propozycja zwiedzania historycznego obiektu, w którym mieści się Sejmik Województwa Śląskiego.

Dla nauczycieli i wychowawców opracowano scenariusze lekcji samorządowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami. 

W najbliższy piątek 11 maja o godzinie 12.00 w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się pokazowa lekcja o samorządzie wojewódzkim „Współczesne struktury samorządu terytorialnego”. Lekcję dla około 30 przedstawicieli placówek oświatowych poprowadzi dr Paweł Matyszkiewicz – konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Po lekcji nastąpi prezentacja oferty edukacyjnej placówek kulturalnych i oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz zwiedzanie Gmachu Sejmu Śląskiego.

Elektroniczna wersja publikacji została rozesłana do wszystkich urzędów gminnych i powiatowych województwa śląskiego, można ją również pobrać bezpośrednio ze strony Śląskie. Tu Rozmawiamy.

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie. Tu edukujemy - oferta edukacyjna
tagi: