Śląskie. Tu edukujemy

Urząd Marszałkowski przygotował ofertę edukacyjną dla szkół. Jednym z jej elementów jest lekcja o samorządzie wojewódzkim, której przykład zaprezentowano dziś w Sali Sejmu Śląskiego

Oferta edukacyjna ma przybliżyć młodzieży tematy związane z funkcjonowaniem instytucji samorządowych. Jej celem jest przedstawienie nauczycielom możliwości prezentacji we współczesnej szkole i poza nią tematyki aktywnej samorządności oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw empatii i społecznego zaangażowania w najbliższym otoczeniu. Planowane są też lekcje pokazowe promujące działania realizowane przez samorząd województwa śląskiego. Są one skierowane do nauczycieli z całego regionu i dotyczą struktury samorządu i jego kompetencji.

W Sali Sejmu Śląskiego przykładową lekcję zaprezentował dr Paweł Matyszkiewicz – konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

„Przyszła pora na to, żeby młodzież nauczyła się działania we wspólnocie. Wspaniale byłoby, gdyby bardziej zainteresowali się życiem społecznym w swoim otoczeniu. Trzeba w tym celu znać prawo, pewne reguły i standardy, jakimi rządzi się samorząd. Aktywne społeczeństwo szybciej się rozwija i realizuje własne cele, a decyzje podjęte wspólnie mają większą moc i mogą wpłynąć na zmiany w życiu społecznym” – przekonywała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

W trakcie spotkania przedstawiono nauczycielom możliwości edukacyjne związane z samorządem województwa, ale i jednostkami mu podległymi, np. teatrami, muzeami czy innymi jednostkami kultury. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentował również Park Śląski z uwzględnieniem obiektów znajdujących się w jego obszarze, tj. Planetarium Śląskie czy Śląski Ogród Zoologiczny.

Uczestnicy lekcji pokazowej mieli również możliwość zwiedzenia Gmachu Sejmu Śląskiego z przewodnikiem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
tagi: