Śląskie walczy z koronawirusem

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. fot. Tomasz Żak / UMWS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. fot. Tomasz Żak / UMWS
Władze regionu monitorują sytuację związaną z rozwojem pandemii i wspierają szpitale

Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża spotkali się z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – dyrektorem Robertem Rychelem i zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Józefem Dankiem oraz ordynatorem oddziału covidowego, Wiesławem Folwarcznym. To ważna placówka dla mieszkańców subregionu zachodniego.

Przedstawiciele zarządu województwa pozostają w kontakcie z dyrektorami szpitali wojewódzkich i spotykają się podczas organizowanych wideokonferencji.

„Monitorujemy sytuację związaną z pandemią koronawirusa i reagujemy na bieżąco na potrzeby naszych placówek. Na wsparcie służby zdrowia w regionie przeznaczyliśmy prawie 300 mln zł, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa. To ogromny zastrzyk pieniędzy i realne wsparcie dla służby zdrowia, a także przykład udanej współpracy na wielu szczeblach, której celem jest zdrowie i życie naszych mieszkańców” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju udziela pomocy pacjentom cierpiącym na COVID-19. Powstało 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla dzieci, a do szpitala są przyjmowani wyłącznie pacjenci covidowi.

Szpital otrzymał w minionym roku 1,2 mln zł z budżetu województwa. Dzięki wsparciu zrealizowano m.in.:

 • zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Oddziału Chirurgii Urazowej-Ortopedycznej – 264 tys. zł,
 • wymianę odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej – 46,5 tys. zł,
 • modernizację dźwigów osobowo-towarowych w bloku łóżkowym – 60 tys. zł,
 • budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji w ramach RPO WSL 2014-2020 – wkład własny do projektu wyniósł 196 tys. zł,
 • poprawę efektywności energetycznej infrastruktury w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - wkład własny do projektu wyniósł 319 tys. zł,
Szpital otrzymał również wsparcie na działania zmierzające do ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem” w ramach środków unijnych RPO WSL.

Całkowita wartość projektu to 7,6 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu było stworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju warunków do zapobiegania i skutecznego leczenia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Projekt zakładał stworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej dla pacjentów zainfekowanych koronawirusem w dwóch wydzielonych strefach z wejściem przez śluzę, wyposażonych w urządzenia i sprzęt medyczny (m.in. respiratory, kardiomonitory, wózki reanimacyjne, defibrylatory, pompy infuzyjne, przewoźne aparaty EKG, RTG).

W ramach projektu Centralna Sterylizatornia Szpitala została wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi. Zakupione zostały również środki dezynfekcyjne.

Warto przypomnieć, że łącznie na działania związane z walką z pandemią COVID-19 przeznaczono w regionie blisko 300 mln zł. Większość z tych środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje z budżetu Województwa Śląskiego dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie na cele inwestycyjne wyniosły 20 mln zł.

Środki finansowe przeznaczono na zakup następującego sprzętu i aparatury medycznej: respiratorów, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, defibrylatorów, aparatów EKG, aparatu EBUS, aparatów USG, cyfrowych przenośnych aparatów RTG do zdjęć przyłóżkowych, aparatów do znieczulenia, aparatów do tlenoterapii, bronchofiberoskopów z torem wizyjnym, komór laminarnych, ssaków, izolatorów transportowych, urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, lamp bakteriobójczych, łóżek szpitalnych, wózków zabiegowych.

Ponadto sfinansowano zakup środków ochrony osobistej tj. maseczek, masek ochronnych i filtrów, kombinezonów ochronnych oraz środków do dezynfekcji. Dofinansowano również prace związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury szpitalnej.

Województwo Śląskie uruchomiło także solidarnościowy program wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia. W ramach programu przyznano dotychczas dofinansowanie na łączną kwotę 11,5 mln zł dla 20 podmiotów leczniczych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS