Śląskie wspiera obszary wiejskie

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
8,1 mln zł trafi do gmin z subregionu zachodniego na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Umowy na realizację inwestycji wręczyli przedstawicielom gmin wicemarszałek Wojciech Kałuża i Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Uroczystość odbywała się w urzędzie gminy Gaszowice.

„Cieszę się, że te środki trafiają do gmin na realizację niezbędnych inwestycji. Obserwujemy ubytki w infrastrukturze, ale dzięki realizacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy środki, by poprawiać jakość życia na tych terenach. Wierzę, że ten proces zakończy się szybko i sprawnie, bo na te inwestycje czekają mieszkańcy” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu zachodniego: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Rudnik i Gorzyce. Łączna wartość dofinansowania przekroczyła 8,1 mln zł.

„W imieniu gmin z subregionu zachodniego chciałbym podziękować za te środki, przekazane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Problem gospodarki wodno-ściekowej wciąż jest jednym z istotnych wyzwań, z którymi borykają się samorządy, dlatego taka inicjatywa jest niezwykle cenna” – mówił Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice.

W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

„Władze województwa dbają o zrównoważony rozwój. Warto pamiętać o tym, że województwo śląskie jest regionem, w którym prawie 24 proc. mieszkańców mieszka na terenach wiejskich. Te środki trafią do sześciu gmin, co w znaczący sposób poprawi gospodarkę wodno-ściekową w subregionie zachodnim” – dodała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Warto przypomnieć, że poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce wciąż jest bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno–ściekową wpływa nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale także hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Wykaz dofinansowanych projektów - subregion zachodni [PDF 284,7kB]

Filmy