Śląskie wspiera rozwój nauki

 fot. UMWS fot. UMWS
Uniwersytet Śląski uruchomił w Chorzowie Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

W otwarciu ośrodka uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, rektor Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek i prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

„Śląskie stawia na innowacje. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja regionu musi się odbywać poprzez naukę, stąd potrzeba realizacji takich przedsięwzięć, łączących świat nauki, biznesu i samorządu. Projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych w wysokości 26,5 mln zł, a w nowej perspektywie unijnej to wsparcie dla sektora akademickiego będzie na Śląsku najwyższe. Chcemy budować przyszłość w oparciu o innowacje i nowe technologie” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„Inwestycja w naukę jest racją stanu regionu, to są jedne z najlepiej wydanych środków. Śląsk ma w DNA kulturę techniczną, ludzie nie boją się maszyn, zmian, potrafią funkcjonować w zmieniającym się środowisku. Dziękuję marszałkowi, że zobaczył w świecie akademickim potencjał i instrument dla rozwoju regionu. To jeden z najważniejszych ośrodków tego typu w naszej części Europy” – tłumaczył rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszard Koziołek.

Do zadań nowo utworzonego centrum należą konsolidacja i rozwój prowadzonych w regionie badań m.in. nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i innych dziedzinach. W nowym budynku laboratoryjnym znajdują się: transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych, skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana, mikroskop konfokalny z białym laserem oraz mikrotomograf rentgenowski. Działania inwestycyjne zakończono w 2022 roku uruchamiając najnowocześniejsze na Śląsku centrum mikroskopii specjalizujące się w korelacyjnych badaniach materii, szczególnie materii miękkiej.

Porozumienie ponad 100 specjalistów z różnych obszarów mikroskopii pozwala realizować usługi badawcze, rozwojowe i edukacyjne, doradztwo naukowo-techniczne, szkolenia, warsztaty i seminaria oraz usługi eksperckie.

Nowe Centrum Badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybudowano i wyposażono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wartość projektu to 31, 5 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to 26,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Filmy