Śląskie z potencjałem

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci wyższych uczelni znaleźli się wśród uczestników debaty pn. „Śląskie z potencjałem. Inteligentne specjalizacje. Nowe otwarcie”

Celem wydarzenia, zorganizowanego w sali Sejmiku Województwa Śląskiego, było przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz wskazówek dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju województwa śląskiego, szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE w perspektywie 2021-2027, a także funkcjonowania inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego i Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego do roku 2030.

„Takie spotkania są dla nas niezwykle istotne. Nie mamy monopolu na wiedzę, staramy się planować rozwój regionu w oparciu o doświadczenia różnych środowisk, dlatego opinia przedsiębiorców jest dla nas ważna. Obecna perspektywa unijnego finansowania dobiega końca, przed nami trudne negocjacje dotyczące nowego rozdania i chcemy przygotować się do niej jak najlepiej, stąd potrzeba szerokiej dyskusji o przyszłości województwa”- stwierdził Jakub Chełstowski. Marszałek Województwa Śląskiego zachęca do udziału w wydarzeniu. – „Od lat już trwa transformacja naszego regionu. W moim odczuciu owa transformacja nie powinna nikogo wykluczać. Ale potrzeba otwartej dyskusji, jaki kierunek ma w przyszłości obrać. Musimy pamiętać w tym kontekście chociażby o rządowym „Programie dla Śląska”, którego nam inne województwa szczerze zazdroszczą. Nie możemy również odwracać się tyłem do nadchodzących zagrożeń. Na przykład demograficznych. Analizy wskazują, że w 2050 r. liczba mieszkańców województwa śląskiego uszczupli się o 850 tys. osób” – dodał.

Marszałek liczy na to, że dzięki obecności przedsiębiorców uda się stworzyć jak najbardziej odpowiadający oczekiwaniom środowisk gospodarczych program rozwoju Śląska oraz trafnie zaplanować obszary wsparcia z wykorzystaniem środków UE pochodzących z następnej perspektywy budżetowej. Obrady toczyły się przede wszystkim wokół tematyki inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, poruszane będą zagadnienia ochrony środowiska, nowych technologii, branży automotive i lotniczej, a także energetyki i górnictwa.

„Jako organizacja samorządu gospodarczego wiemy, że przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami, w tym np. brakiem funduszy na rozwój, dlatego mam nadzieję, że firmy skorzystają z zaproszenia na to wydarzenie. To wyjątkowa szansa rozmowy o tym, jak w realny sposób, np. poprzez właściwą dystrybucję środków unijnych, samorząd może pomóc w rozwoju biznesu. Jesteśmy teraz w tym miejscu, że powinniśmy już wdrażać wcześniej uzgodnione plany. Dlatego dobrze, jakbyśmy dzisiejszą debatę traktowali nie jako serię wykładów, a bardziej jako warsztaty, jako platformę wymiany pomysłów i doświadczeń” - przekonywał Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Swoimi doświadczeniami w kontekście współpracy na linii samorząd terytorialny a przedsiębiorcy podzielił się z zebranymi Florian Schmidtner z niemieckiej Saksonii. Aspekty zaś związane z ochroną środowiska i perspektywami na rozwiązanie piętrzących się w tej dziedzinie problemów zaprezentował Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czy nowa technologia może efektywnie służyć nie tylko człowiekowi, ale i całemu przemysłowi – na tak sformułowane zagadnienie starał się znaleźć odpowiedzi prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca S.A.

Organizatorami debaty był Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak