Spotkanie w ramach Inicjatywy Regiony Górnicze w Transformacji

 Zdjęcie Zdjęcie
W Brukseli odbyło się bilateralne spotkanie krajowego zespołu Inicjatywy Regiony Górnicze w Transformacji (Coal Regions in Trasition, CRiT), w którym uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Delegacja Polska składała się także z przedstawicieli Ministerstwa Energii, na czele z Sekretarzem Stanu Grzegorzem Tobiszowskim oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Obydwa ministerstwa koordynują prace CRiT na poziomie krajowym. Ze strony Komisji Europejskiej spotkaniu przewodniczył Juraj Nociar, Szef Gabinetu Politycznego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Polska delegacja przedstawiła postępy w implementacji dotychczas wyłonionych projektów, a także rekomendowała Komisji nowe przedsięwzięcia. Jako projekty regionalne do Inicjatywy zostało zgłoszonych siedem inwestycji. Pięć spośród nich posiada wysoki stopień gotowości do realizacji o czym poinformował na spotkaniu Marszałek Chełstowski; są to: modernizacja Parku Śląskiego, Silesia pod błękitnym niebem, aplikacja InfoSMOG-MED, rozbudowa systemu zarządzania trenami pogórniczymi oraz organizacja technostaży. Marszałek poinformował także o powołaniu w województwie śląskim Zespołu Regionalnego dla Inicjatywy Regionów Górniczych, którego zadaniem są m.in. prace na rzecz wyłonienia nowych projektów, które będzie można włączyć do planu działań transformacyjnych.

Zadaniem Zespołu Regionalnego jest także zacieśnienie współpracy międzyregionalnej w ramach CRiT. Województwo Śląskie dotychczas jako jedyne z Polski uzyskało akces Komisji Europejskiej do włączenia w grono europejskich regionów tworzących tę swoistą platformę współpracy regionów górniczych w okresie transformacji. CRiT powstała jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, jej celem było stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz wzmacniania działań służących tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach pogórniczych.

Inicjatywa ma służyć także otwarciu się na nowe możliwości rozwojowe poprzez transformację systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze i środowisko. O przystąpienie do inicjatywy CRiT wystąpiły kolejne województwa tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.