Stadion Śląski zaświeci się na niebiesko

 fot. arch. Tomasz Żak fot. arch. Tomasz Żak
2 kwietnia w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, najważniejsze budynki w kraju, w tym Stadion Śląski zabłysną na niebiesko.

Wybór 2 kwietnia jest nieprzypadkowy. Tego dnia od 2008 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. ONZ chciała w ten sposób zwrócić powszechną uwagę na „zaspokajanie szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób z autyzmem”.

Podnoszenie poziomu społecznej wrażliwości oraz wiedzy o autyzmie jest wciąż niezbędne. O ile bowiem Polacy stali się tolerancyjni dla osób niepełnosprawnych fizycznie, o tyle na osoby z autyzmem oraz niepełnosprawnościami niewidocznymi rzadko reagują akceptacją. Udowadnia to sporządzony dla potrzeb tegorocznej kampanii raport Fundacji JiM pt. „Dostępność przestrzeni publicznej dla osób ze spektrum autyzmu”. Badania przeprowadzone w gronie osób z autyzmem i ich bliskich pokazały, że dla 77% z nich opuszczenie domu jest stresujące, a 52% w ogóle unika wychodzenia z mieszkania. Nic dziwnego: 86% ankietowanych nie wskazało ani jednego miejsca, które byłoby dostosowane do ich potrzeb. Na margines życia spychają ich ponad wszystko reakcje ludzi na specyficzne zachowania: 60% spotkało się z krytycznym spojrzeniami, 46% usłyszało negatywne komentarze, a wobec 12% zachowywano się wręcz agresywnie.

Takie zachowania wynikają przede wszystkim z braku wiedzy. Dlatego hasło przewodnie tegorocznej akcji „Polska na niebiesko” brzmi „Autyzm. Wystarczy zrozumieć”. To apel Fundacji JiM skierowany zarówno do każdego Polaka, jak również do dużych korporacji, instytucji publicznych i służb, aby wspólnie stali się bohaterami pozytywnych zmian. Fundacja organizuje szkolenia pracowników poszczególnych firm, przekonuje o zasadności wprowadzenia odpowiednich udogodnień dla osób z autyzmem w miejscach publicznych np. czasowego ograniczenia silnych bodźców czy obrazkowych komunikatów. Jednocześnie Fundacja rozpoczyna program edukacyjny, w ramach którego będzie w szkołach przybliżać uczniom specyfikę autyzmu i uwrażliwiać na niepełnosprawności niewidoczne.

Autyzm stał się poważnym problemem społecznym, wyzwaniem dla medycyny XXI wieku. Rodzi się z nim 1 na 100 dzieci. Objawy autyzmu dotyczą w dużej mierze komunikacji. Dziecko z autyzmem może mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz zwykłą rozmową z innymi. Wiele z nich charakteryzuje opóźniony rozwój mowy lub nie mówi wcale. Często nie patrzą w oczy, nie reagują na swoje imię. Duże trudności sprawia im zrozumienie intencji i zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu, a także ich naśladowanie. Autyzm może przejawiać się również problemem w wyrażaniu własnych emocji i rozumieniu wewnętrznych przeżyć. Więcej informacji na stronie www.polskananiebiesko.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. Tomasz Żak graf. Fundacjia JiM graf. Fundacjia JiM graf. Fundacjia JiM graf. Fundacjia JiM
tagi: