Sto lat - pamiętamy!

Konferencja otwierająca obchody 100-lecia wybuchu powstań śląskich w Muzeum Śląskim w Katowicach

Film promujący, specjalna strona internetowa, prezentacja logo 100-lecia Powstań Śląskich - to tylko niektóre elementy rozpoczętych właśnie obchodów upamiętniających wybuch trzech powstań śląskich: od 1919 do 1921 r.

Warto przypomnieć, że podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego. Jeszcze wcześniej, bo w lipcu 2018 r., stosowną uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich przyjął Sejm.

Uroczystą inauguracją była, zorganizowana wspólnie przez Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, konferencja - w Muzeum Śląskim. To tutaj, w obecności marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego i wojewody Jarosława Wieczorka, przedstawiono najważniejsze elementy obchodów upamiętniających trzykrotny zryw śląskich patriotów sprzed stu lat. Nie zabrakło przy tej okazji także przedstawicieli władzy centralnej m.in. w osobach ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP oraz wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Duchowieństwo reprezentował z kolei metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Zaproszenie dotarło również do szefa związkowej „Solidarności” Piotra Dudy. Przedstawicielem polskiego parlamentu była zaś wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak. Byli też obecni samorządowcy i reprezentanci uczelni wyższych. Za prowadzenie konferencji odpowiadał znany publicysta Jan Pospieszalski.

Charakterystykę poszczególnych powstań śląskich wraz ze wskazaniem historycznych przesłanek przedstawił zebranym prof. Zygmunt Woźniczka z Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. "Czym były powstania śląskie i dlaczego tu się zebraliśmy? Ocena nie może być prosta i jednowymiarowa. Z pewnością nie wolno zapominać o wielkim polskim, narodowym odrodzeniu na Śląsku, do czego doszło w drugiej połowie XIX wieku. Ale też mieszkający tutaj ludzie ciągle traktowani byli jak drugiej kategorii, mieli zamkniętą drogę do rozwoju społecznego i zawodowego właściwie tylko Niemcy zajmowali wszystkie wyższe stanowiska. Nie sposób nie wspomnieć też o znaczącej roli Kościoła Katolickiego, który był ostoją polskości. Do tego wszystkiego dołączyła powojenna bieda i powszechne niezadowolenie" - zwrócił się do zebranych śląski naukowiec.

Następnie przy mikrofonach pojawili się gospodarze konferencji - marszałek województwa i wojewoda śląski. "Dla mnie to ogromny zaszczyt. Inaugurujemy czteroletni proces upamiętniania powstań śląskich i powrotu części Górnego Śląska do Polski. To zasługa ówczesnych, tutejszych mieszkańców. Tysiące ludzi walczyło, oddawało życie. Dzięki nim mamy dzisiaj tak prężnie rozwijający się region. Dziękuję marszałkowski województwa, że wspólnie podejmujemy tę inicjatywę, pozwalającą przypominać prawdę o tych powstaniach i ich ofiarach" - stwierdził wojewoda Jarosław Wieczorek.

"Śląsk jest wielki i dysponuje potężnym potencjałem. My tu jesteśmy razem, pokazujemy tym samym, że potrafimy mówić jednym głosem. Bez podziałów. Naszą ideą jest pokazanie, że trud Powstańców nie poszedł na marne. Przy okazji zachęcam samorządowców i wszystkich innych do czynnego udziału w upamiętnianiu bohaterskich czynów powstańców. Powołałem w tym celu specjalny referat i obiecuje, że nie zabraknie na to pieniędzy. To historyczny moment, mamy szansę odczarować wreszcie powstania śląskie jestem przekonany że zaczynamy pisać nową piękną historię. "- uznał marszałek Jakub Chełstowski.

O istocie tej inaugurującej konferencji wspomniał także wiceminister Grzegorz Tobiszowski. "Dziękuję przede wszystkim za to, że tak wojewoda jak i marszałek pokazali razem, że jak najbardziej można te dwie administracje - rządową i samorządową połączyć w jednym celu. Dzięki temu mamy okazję świętować powstania śląskie - pozwalające na powrót Śląska do macierzy" - zaznaczył wiceszef resortu energii. Obchody dotyczące powstań śląskich otrzymały patronat narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przyznał organizatorom okolicznościowy dyplom. Uczestnikom konferencji jego treść odczytał podsekretarz stanu Wojciech Kolarski.

Jednym z istotniejszych wydarzeń na konferencji było podpisanie listu intencyjnego między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Ars Cameralis oraz Janem Andrzejem Pawłem Kaczmarkiem, członkiem Amerykańskiej i Europejskiej Akademii Filmowej, laureatem Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”, nominowanego do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Przedmiotem listu jest organizacja wydarzenia multimedialnego na Stadionie Śląskim 31 sierpnia którego części będzie utwór muzyczny - poświęcony powstaniom śląskim.

"To bezsprzecznie wielki zaszczyt i ogromna radość móc razem upamiętniać sto lat powrotu Śląska do ojczyzny. To dobrze, że doceniana jest siłą muzyki w takich momentach. Ideą naszego porozumienia jest stworzenie dzieła symfonicznego, które będzie celebrować z jednej strony powstania śląskie, jak i stuletnią obecności Śląska w Polsce" - zwrócił się do zebranych Jan AP Kaczmarek.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja logo obchodów upamiętniających trzy powstania śląskie. Autorem graficznej koncepcji jest Wojciech Skrzypiec. Dominantą logo jest czarne skrzydło symbol Pomnika Powstańców Śląskich. Ten najbardziej rozpoznawalny znak powstań wykonano w Gliwicach, a odsłonięto 1 września 1967 r. O szczegółach dotyczących wydarzeń związanych z obchodami stulecia opowiedzieli Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego i Adam Skowron, dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMWS. I tak m.in. Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza na nocne zwiedzanie - z 16 na 17 sierpnia, czyli dokładnie w rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Jedną z atrakcji ma być wystawa żołnierzyków. Z kolei Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" podczas tegorocznej edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”(i w latach następnych też) dokłada specjalną kategorię: utwory z czasów powstań. Na tym nie koniec. Filharmonia Śląska i Muzeum Śląskie organizują wyjątkowy koncert symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Do tego niezliczone atrakcje dla młodszych pokoleń. I tak np. Ars Cameralis przygotowuje mobilną wystawę historyczną, a już 19 czerwca w Katowicach odbędzie się historyczna gra miejska. Wszystkie atrakcje przygotowane z okazji obchodów wybuchu powstań śląskich można znaleźć na specjalnie w tym celu stworzonej specjalnej stronie internetowej

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Witold Trólka / BP UMWS fot. Witold Trólka / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Obchody rocznic Powstań Śląskich - strona www

Filmy