Stypendia dla najzdolniejszych

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Najlepsi uczniowie mogą liczyć na wsparcie finansowe w tym roku szkolnym

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 30 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów naszego województwa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia.

Na rok szkolny 2018/2019 Zarząd przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 114 000 złotych. Stypendium wynosi 3800 zł i będzie przekazywane uczniom w 10 transzach tj. od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 19 września 2018 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Więcej o przyznanych stypendiach Biuletynie Informacji Publicznej.
tagi: