Subregiony pytają o podział unijnych środków

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego ze starostami

Spotkanie było nawiązaniem do Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, którym w połowie kwietnia przewodniczył Andrzej Płonka, starosta bielski. Głównym tematem dzisiejszego posiedzenia był podział środków Unii Europejskiej dla tej części regionu w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Szefowie powiatów podkreślali, że samorządy powinny mieć większy udział w decyzjach i monitorowaniu przebiegu realizacji tych programów. Dlatego Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zwróciło się z prośbą o możliwość spotkania z marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim, aby wspólnie dopracować zasady dystrybuowania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE, przesyłając propozycje obszarów tematycznych kluczowych dla rozwoju poszczególnych 17 powiatów wraz z ich analizą finansową.

Dla przypomnienia, do Województwa Śląskiego w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027 trafi 4,4 mld euro. Śląskie jest pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich województw. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z trzech funduszy. W sumie budżet województwa może zostać zasilony kwotą nawet 5 mld euro! Plan transformacji ma być z kolei zgłoszony do Komisji Europejskiej do końca tego roku. Kolejnym punktem będzie podpisanie umów partnerstwa.

Dlatego przedstawiciele subregionów już dziś pytają o możliwość dzielenia tych pieniędzy. Dyskutowano m.in. na temat stanu dróg powiatowych uzupełniających sieć dróg krajowych i wojewódzkich. – Część z nich była remontowana 10 czy nawet 15 lat temu. Więc nietrudno się domyślić, że ich stan nie jest dziś najlepszy – mówił starosta bielski Andrzej Płonka.

Być może rozwiązaniem tego problemu będzie włączenie kolejnych środków do drogowego planu inwestycyjnego realizowanego przez województwo. Na modernizację i budowę dróg przeznaczonych ma zostać kolejnych 500 mln zł, zaś uchwała trafi pod głosowanie najprawdopodobniej jeszcze podczas czerwcowych obrad Sejmiku.

Jednym z tematów były także szpitale powiatowe. – Doświadczenia związane z COVID-19 wiele nas nauczyły. Pamiętajmy, że w ramach RPO przesunęliśmy na ten cel 200 mln zł. Pandemia pokazała pewne możliwości organizacyjne, ale też uwypukliła ograniczenia. Jednym z rozwiązań byłoby opracowanie Wojewódzkiego Planu Ochrony Zdrowia – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Podczas spotkania dyskutowano także o inwestycjach w branży górniczej, dotyczących podmiotów prywatnych, które chcą budować nowe kopalnie. Wydawanie zezwoleń na budowę przez gminy może spowodować wstrzymanie lub nawet cofnięcie finansowania z UE w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. – Ucierpi na tym nie tylko konkretna gmina, ale także jej bezpośredni sąsiedzi – akcentował marszałek województwa.

W obliczu takiego problemu stanęły dziś Mysłowice, gdzie władze miasta zgodziły się na budowę prywatnej kopalni przez firmę Brzezinka 3.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS