Światło, które łączy

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło w ręce radnych i władz Województwa Śląskiego

Harcerze i harcerki ze Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli symboliczne światełko władzom regionu podczas przedświątecznej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Lampiony odebrali przedstawiciele władz regionu – marszałek Jakub Chełstowski i członkowie Zarządu, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, wojewoda Jarosław Wieczorek oraz parlamentarzyści, radni i duchowni: Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego i Grzegorz Olszowski, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Przedświąteczną sesję uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu Góralskie Nutki z Pewli Wielkiej.

„Harcerze już po raz dwudziesty ósmy dzielą się światełkiem. To szczególnie istotne w stulecie niepodległości Polski i stulecie Związku Harcerstwa Polskiego. Betlejemskie Światło Pokoju to uniwersalny symbol i chcemy, by jego płomień zapłonął w wielu domach w trakcie świąt. To światło, które nas wszystkich łączy, w naszych domach i społecznościach, dlatego przyłączmy się do tej sztafety i przekażmy je dalej” – mówiła Anna Peterko, komendant Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Warto przypomnieć, że Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku kulminacyjnym momentem Betlejemskiego Zlotu była Msza Święta w Svicie, podczas której słowaccy skauci przekazali światło harcerkom i harcerzom z ZHP.

Wcześniej, w trakcie roboczej części sesji, radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwały w sprawie wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w odniesieniu do przewozów kolejowych realizowanych na zlecenie Województwa Śląskiego w ramach oferty „Wspólny bilet”, a także zmian i przesunięć w ramach budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego. Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, podziękowała radnym za inicjatywę ustanowienia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi i za działania prozdrowotne organizowane dla mieszkańców regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS