Światowy Dzień Turystyki na Stadionie Śląskim

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki rozpoczęła konferencja „Turystyka i miejsca pracy – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Eksperci mówili o roli jaką turystyka odgrywa w gospodarczym rozwoju, o potrzebie kształcenia kadr oraz nowych trendach turystycznych

„Temat dzisiejszej konferencji jest bardzo ważny, przede wszystkim ze względu na skalę ruchu turystycznego i nowe wyzwania, jakie stawiają nam turyści. Z jednej strony rozwój branży turystycznej to nowe miejsca pracy, a z drugiej strony to szansa na realizację pasji” – otwierając konferencję mówiła Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

O walorach i atrakcjach turystycznych naszego regionu, jak i o konieczności inwestowania w infrastrukturę potrzebną do rozwoju turystyki mówił marszałek Jakub Chełstowski - „Województwo śląskie to nieodkryta turystyczna perełka. Śląsk jest ciekawym i zielonym rejonem, który dzięki swojej różnorodności ma do zaoferowania szeroki wachlarz atrakcji turystycznych. Wciąż staramy się rozbudowywać ofertę i tworzyć odpowiednią infrastrukturę, która przyciągnie jeszcze więcej turystów. Z oferty turystycznej naszego województwa w 2018 roku skorzystało 5 mln osób, co przełożyło się również na budżety miejscowej branży turystycznej, które zostały zasilone łączną kwotą ponad 5 miliardów zł.”

Rozmawiano również na temat wydarzeń sportowych w aspekcie turystycznym. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić Stadion Śląski.

„Stadion Śląski jest nie tylko sportową wizytówką naszego regionu ale również interesującym obiektem turystycznym. Każde wydarzenie organizowane w „Kotle czarownic” jest wyjątkowe, a atmosfera czarująca” – mówił Jan Widera, prezes Stadionu Śląsk.

Podczas wieczornej gali podsumowującej obchody Światowego Dnia Turystyki Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka wręczył marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu Odznakę Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki". Marszałek Jakub Chełstowski wręczył z kolei Śląskiej Organizacji Turystycznej Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżniono również osoby zaangażowane na rzecz rozwoju turystyki i blogerów zajmujących się turystyką.

Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

---------------------------------------------------------
Poniżej lista odznaczonych i laureatów konkursu "Turystyczne Mistrzostwa Blogerów"

Odznaczeni „Za Zasługi dla Turystyki”

1. Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego

2. Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki

3. Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

4. Ilona Młynarczyk i Jacek Młynarczyk wraz z dziećmi – pasjonaci gór i członkowie PTTK

5. Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

6. Marcin Piętak - Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej województwo Świętokrzyskie

7. Michał Szeftel – Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

8. Robert Nieroda - Dyrektor Biura w Związku Gmin Jurajskich

9. PLL LOT, nagrodę odebrał Pan Michał Fijoł, Członek Zarządu PLL LOT

10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych nagrodę odebrał Pan Artur Grochowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia

11. Fundacja Pogranicze Bez Barier nagrodę odebrał Pan Bogumił Kanik, Prezes Fundacji

12. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” nagrodę odebrał Pan Wiesław Czerniec, Prezes Federacji

Złota odznaka honorowa za zasługi, wręczana przez Marszałka Chełstowskiego - Województwo Śląskie, nagrodę odebrał Pan Adam Wawoczny, Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej

Brązowy Krzyż Zasługi:

1. Agnieszka Sikorska, Dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

2. Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki

Lista laureatów konkursu Turystyczne Mistrzostwa Blogerów:

I MIEJSCE: Anita i Paweł Skowierowie, województwo świętokrzyskie 101countriesbefore50 

II MIEJSCE: Magdalena i Jacek Zbierajowie, województwo lubuskie zbierajsie.pl

III MIEJSCE: Patrycja Jaskot, województwo mazowieckie travelover.pl

WYRÓŻNIENIA:

Patrycja Kornas, województwo śląskie powroty.do

Katarzyna Łaskawiec i Tomasz Sawirski, województwo małopolskie polskapogodzinach.pl 

Lista laureatów dodatkowej kategorii konkursowej „Polska z okien pociągu PKP Intercity”:

I MIEJSCE: Anita i Paweł Skowierowie, województwo świętokrzyskie 101countriesbefore50  

II MIEJSCE: Anita Demianowicz, województwo pomorskie anita.travel.pl

III MIEJSCE Katarzyna Łaskawiec i Tomasz Sawirski, województwo małopolskie polskapogodzinach.pl 

------------------------------------------------------------------

Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie powołane w celu promocji Województwa Śląskiego w kraju i zagranicą jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Organizacja ma swoją siedzibę w Katowicach i rozpoczęła swoją działalność w marcu 2005 roku. Jednym z członków założycieli stowarzyszenia był m.in.: Samorząd Województwa Śląskiego. Obecnie organizacja zrzesza 65 członków: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia gmin i powiatów oraz podmioty branży turystycznej. ŚOT tworzy szerokie partnerstwo z organizacjami branży turystycznej oraz gminami i powiatami na rzecz rozwoju i promocji regionu. Współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną, z innymi regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki. Celem nadrzędnym organizacji jest kreowanie wizerunku Województwa Śląskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej na mapie Polski co z powodzeniem realizuje od blisko 15 lat. Dowodem tego jest dwukrotny wzrost liczby turystów w regionie w ciągu ostatnich 10 lat (z 2,5 mln turystów /rocznie do 5,7 mln turystów/rocznie, w roku 2018).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: