Święto nauczycieli

 foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs wzięła udział w spotykaniu z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

„Zawód nauczyciela cieszy się w naszym kraju powszechnym i niesłabnącym szacunkiem. Każdy z nas, również i ja, ma we wdzięcznej pamięci wychowawców, którzy pozostają wzorami i autorytetami na całe życie. W imieniu całego Zarządu Województwa Śląskiego wyrażam wdzięczność za zaangażowanie i pasję, z jaką przekazujecie wiedzę kolejnym pokoleniom a przez to służycie całemu społeczeństwu– powiedziała Beata Białowąs Członek Zarządu Województwa.

W trakcie spotkania nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. Wyróżnienia z rąk Beata Białowąs oraz Piotra Czarnynogi – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymało dwudziestu ośmiu pracowników oświaty z całego regionu.

Podczas uroczystości wręczono również akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik foto. Patryk Pyrlik
tagi: